Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2013

09-12-2013 Hoewel steeds meer mensen doordrongen raken van de risico's die fietspaaltjes met zich meebrengen, wordt het aanbrengen van ribbelmarkering vaak nagelaten. 
06-12-2013 De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen de uitwerking van de Toekomstagenda snelfietsroutes te ondersteunen.
06-12-2013 Na Amsterdam gaat ook Den Haag ongebruikte fietsen opruimen uit woonwijken. Fietsen die langer dan vier weken ongebruikt tegen een gevel, lantarenpaal of fietsnietje hebben gestaan in het zuidelijk deel van het Regentessekwartier, worden afgevoerd naar het fietsdepot.
05-12-2013 Onderzoek de mogelijkheid om 'duurzaam veilig' uit te breiden met een ontwerpeis die de balanceertaak van tweewielers ondersteunt. Die aanbeveling doet Paul Schepers (Rijkswaterstaat/SWOV) in zijn proefschrift waar hij onlangs op promoveerde aan de TU Delft.
04-12-2013 De fietsenstalling van de NS bij het Amstelstation is een Fietspunt geworden. Dat betekent dat de stalling in opdracht van de gemeente Amsterdam wordt beheerd. Daarmee kunnen reizigers hun fiets er 24 uur lang gratis en bewaakt parkeren.
03-12-2013 Als de lampjes makkelijk beschikbaar zijn op de plaats en het moment dat ze nodig zijn, worden ze aangeschaft, zo leert de ervaring van de Fietsersbond met de automaten waar men een fietslampje kan trekken.
29-11-2013 Vanaf 1 december zijn alle Biesieklettes in de Haagse binnenstad de eerste dag gratis. Daarna gaat men betalen. De stallingen bieden in totaal plaats aan ruim 1100 fietsen.
29-11-2013 In 2030 moet 60% van de werkers met de fiets komen. Dat is het doel dat Bestuur Regio Utrecht (BRU) zich in de nieuwe Fietsvisie stelt. Daar moet wel 269 miljoen euro voor op tafel komen. Dat geld is nodig voor een kwaliteitsverbetering van het bestaande fietsnetwerk, het aanleggen van ontbrekende schakels, kennisbevordering bij de gemeenten en marketing en communicatie.
27-11-2013  De fiets kan een serieus alternatief zijn voor grote OV-investeringen. Dat zegt Jos Hopmans van de Universiteit Utrecht. Hij onderzocht de mogelijkheden om gratis leenfietsen in te zetten naar De Uithof. De studenten zien dat wel zitten.
26-11-2013 Afleiding speelt een belangrijke rol bij fietsongelukken waarbij geen motorvoertuig is betrokken. Ook de breedte van het fietspad is van invloed. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het zogenaamde diepteonderzoek door de SWOV.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »