Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2013

03-05-2013 Onder de noemer ‘Breda trapt door’ start de gemeente samen met verschillende (fiets)organisaties en partners een campagne om het gebruik van de fiets te bevorderen. Met onder meer inzet van social media.
29-04-2013 De maand mei is tot fietsmaand uitgeroepen in Utrecht. Alle fietsers die fietsen van, naar en in de stad Utrecht, zijn uitgenodigd voor The European Cycling Challenge. Welke stad fietst de meeste kilometers? 
29-04-2013 In Oslo heeft men onderzocht wat het effect is van het toelaten van fietsers in twee richtingen in straten waar automobilisten maar één kant op mogen rijden. De conclusie luidt dat fietser er blij mee zijn, automobilisten wat minder.
25-04-2013 De breedte van een fietspad doet er toe. Op smallere fietspaden vinden beduidend meer conflicten plaats dan op bredere fietspaden, zo luidt de conclusie van TNO na onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat DVS. In de stad is 2,5 meter een veilige breedtemaat, buiten de stad voor een tweerichtingenpad is dat 4 meter.
24-04-2013 Van alle fietsslachtoffers die in de periode van juli 2011 tot en met juni 2012 op de Spoed Eisende Hulp belandden, reed 13% op een elektrische fiets. Van alle Nederlanders was toen 7% in het bezit van een elektrische fiets. De gemiddelde leeftijd van de e-fietsslachtoffers lag op 66 jaar en 70% was vrouw. Hoewel dit een stereotype beeld van een e-fietsslachtoffer lijkt te bevestigen, is hiermee nog niet gezegd dat de elektrische fiets onveilig is.
24-04-2013 In 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. Het aantal fietsers dat omkwam is met 200 gelijk gebleven ten opzichte van 2011. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat. 
22-04-2013 Gladheidsbestrijding op fietsroutes krijgt de laatste jaren meer aandacht. Een aantal gemeenten kent al gedetailleerde aanvalsplannen als sneeuw en ijzel fietsen onmogelijk dreigen te maken. En afgelopen winter werden in Gouda en Zaanstad pilots uitgevoerd met een heel gerichte aanpak. De lessen die daaruit getrokken kunnen worden, zijn nu al samengevat in een notitie van het Fietsberaad. Want de basis voor een gedegen gladheidsbestrijding wordt juist in de zomer gelegd.
19-04-2013 Utrecht gaat uitzoeken of fietsers met nieuwe fietsbewegwijzering te bewegen zijn een rustigere route te kiezen. 
17-04-2013 De gemeente Leiden gaat de komende jaren vooral investeren in de woon-werkfietser want daar valt de meeste winst te boeken. En daar zijn ook de meeste subsidies binnen te halen.
15-04-2013  49% van de Nederlandse bevolking (ruim 8 miljoen mensen) maakt fietstochten voor plezier. Bij elkaar gaat het jaarlijks om 167 miljoen binnenlandse fietstochten. Bij 13% van alle fietstochten worden fietsknooppuntnetwerken gebruikt. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Continu Vakantie Onderzoek van het Fietsplatform.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »