Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2013

26-03-2013 De Provincie Zeeland en de gemeente Middelburg nemen een fietstransferium op het parkeerterrein aan de Oude Veerseweg in Middelburg in gebruik.
25-03-2013 Over de periode 2000-2011 is sprake van een daling van het fietsverkeer met circa 9% in de regio Groningen. In de stad zelf is over dezelfde periode sprake van een sterke toename.
24-03-2013 De fietsparkeervakken die Utrecht zijn ingericht voor het kort stallen van de fiets, zijn deels een succes. Met name de vakken op de St. Jacobsstraat en Twijnstraat worden intensief gebruikt. Bij de Stadhuisbrug en op delen van de Neude staat de hoeveelheid gestalde fietsen succes in de weg, aldus de gemeente.
22-03-2013 Bij Duurzaam Veilig ging het tot nu toe vooral om ongevallen met en tussen motorvoertuigen. Maar het zijn tegenwoordig vooral ongevallen zonder motorvoertuigen die de ongevallenstatistieken domineren. De SWOV wil binnen Duurzaam Veilig daarom nadrukkelijker rekening gaan houden met de fietsers.
21-03-2013 Onderzoek van Twente Mobiel naar slim werken en slim reizen onder haar convenantpartners laat zien dat het reisgedrag van werknemers de afgelopen jaren is veranderd. Werknemers zijn meer gaan thuiswerken, reizen minder vaak in de ochtendspits, gaan vaker op de fiets en hebben in circa twee jaar tijd 5,3% minder autokilometers in de spits gereden.
20-03-2013 De Dutch Cycling Embassy (DCE) zoekt een nieuwe directeur/bestuurder. De huidige directeur Roelof Wittink gaat binnenkort met pensioen.
20-03-2013 Het ministerie van IenM vraagt gemeenten om dit jaar met een Actieplan Verkeersveiligheid te komen. Friesland komt alvast met een 'plan van aanpak' waarin wordt vastgelegd welke acties er vanuit de provincie op touw zullen worden gezet.
18-03-2013 Stadsdeel Amsterdam Centrum gaat extra investeren in fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad. Een netwerk van ondergrondse en inpandige fietsenstallingen bij onder meer het Beursplein en langs de Noord-Zuidlijn moet zorgen voor honderden extra parkeerplekken. De aanpak van het fenomeen ‘weesfietsen' moet zorgen dat de al aanwezige fietsvoorzieningen beter benut kunnen worden.
18-03-2013 Te korte of te lange ontruimingstijden leiden tot verkeersonveilige situaties. De nieuwe CROW-publicatie ‘Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties 2013’ biedt wegbeheerders de meest actuele inzichten voor het berekenen van ontruimingstijden. Daarmee kan de tijd die nodig is om een kruisvlak te ontruimen beter worden berekend. De publicatie vervangt CROW-publicatie 111 uit 1996.
15-03-2013 Rond Den Haag wordt de komende tijd een groot aantal stallingsplekken gerealiseerd. De gemeente Den Haag ziet graag dat de werkgevers in de buurt meedenken over de inrichting. Bijvoorbeeld om ze te gebruiken voor de poolfiets die dan ook in het woon-werkverkeer is te gebruiken.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »