Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2013

11-11-2013 Per 1 maart 2013 heeft ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede een fietsbeloningssysteem ingevoerd om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer te stimuleren. Inmiddels heeft het programma al meer dan 1300 deelnemers.
08-11-2013 Navigatie-apparatuur op de fiets werkt niet echt lekker. Zeker niet als je met je smartphone in de hand probeert je weg te vinden. Met Google Glass is dat een stuk makkelijker. Tenminste volgens ontwerpers van een New Yorks designbureau, dat alvast een speciale fietsapp ontwikkelde voor de bril.
06-11-2013 CROW heeft het Handboek wegontwerp compleet herzien. De 2013-versie vervangt de uitgave uit 2002. Het handboek bestaat uit vier publicaties: Basiscriteria, Erftoegangswegen, Gebiedsontsluitingswegen en Regionale stroomwegen.
04-11-2013 Het aantal fietsdiefstallen is in de voorbije zeven jaar gedaald van 750.000 à 800.000 tot minder dan 500.000. En het fietsdiefstalregister telt inmiddels 300.000 registraties van gestolen fietsen, mede waardoor er 14.000 gestolen fietsen zijn teruggevonden. Om het net rond fietsdiefstal verder te sluiten, is identificeerbaarheid van de fiets essentieel. Mede daarom is het nodig dat er toch een wettelijke framenummerverplichting komt. 
01-11-2013 De gemeente Stadskanaal is begonnen met een proef waarbij fietsers en voetgangers de straatverlichting via een app kunnen aanzetten.
30-10-2013 Fietsers rijden meer kilometers en het aantal fietsers neemt toe. Dat verklaart de toename van het aantal fietskilometers tussen 2000 en 2012. Het grootste deel van de groei komt voor rekening van de elektrische fiets. Het aantal ‘gewone’ fietskilometers is in deze periode ten opzichte van de bevolkingsomvang vrijwel onveranderd.
28-10-2013 Overijssel kan de kwaliteit van het toeristisch fietsen verbeteren door meer aandacht te schenken aan de bewegwijzering. In Salland is de recreatieve fietser erbij gebaat als het onderhoud beter wordt uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor Zuid-Holland. En in Twente maar ook in Flevoland is nog wel het een en ander te doen aan de voorzieningen langs de routes.
25-10-2013 De regio Eindhoven krijgt het eerste innovatieve fietspad van Nederland. Het 600 meter lange fietspad loopt waar Vincent van Gogh van 1883 tot 1885 heeft geleefd, en krijgt een uniek design bestaand uit duizenden glinsterende steentjes, ontworpen door Daan Roosegaarde.
23-10-2013 Met schoolroute.nl kunnen leerlingen makkelijk hun eigen school-thuis route vastleggen met behulp van een smartphone. De gescande route komt terecht in een website en de docent kan zijn verkeersles baseren op de echte routes van zijn leerlingen.
21-10-2013 Het voorkomen en bestrijden van wintergladheid is een belangrijke taak van een wegbeheerder. In het kader van de wettelijke zorgplicht is de wegbeheerder verplicht om de weg in goede en veilige staat aan de weggebruiker aan te bieden. De nieuwe publicatie 'Gladheidsbestrijding voor fietsers en voetgangers' van CROW helpt wegbeheerders om invulling te geven aan hun zorgplicht.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »