Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2013

25-09-2013 Het Rijk is bereid een steentje bij te dragen aan de aanleg van nieuwe snelfietsroutes, maar hoeveel en wanneer precies is op dit moment nog niet duidelijk. Dat bleek bij de presentatie van de nota 'Een toekomstagenda voor snelfietsroutes'. Daarin stelt de Fietsersbond samen met enkele regio's en provincies voor het aantal snelfietsroutes fors uit te breiden.
23-09-2013 De inwoners van acht gemeenten in Brabant kunnen gevaarlijke situaties op fietsroutes melden op de website www.fietsmeldpunt.nl. Ze kunnen daar ook de meldingen van andere fietsers bekijken en eventueel ondersteunen door erop te stemmen. Op basis van de meldingen kan de gemeente beoordelen welke knelpunten men snel moet aanpakken. Ook andere gemeenten kunnen van de website gebruik gaan maken. 
20-09-2013 De gemeente Zaanstad gaat de maximale tijdsduur voor het parkeren van fietsen in de blauwe vakken op de Rustenburg in Zaandam opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Tot dat geregeld is, wordt er niet gecontroleerd op de tijdsduur van het fietsparkeren in de blauwe vakken. Mensen die de afgelopen tijd een boete hebben gekregen voor het overschrijden van de maximale tijdsduur, kunnen hun geld terugkrijgen.
18-09-2013 De afgelopen jaren zijn veel wegbeheerders overgegaan tot het plaatsen van wachttijdvoorspellers als sympathieke en fietsvriendelijke maatregel. Maar de vraag is of dat wel zo verstandig is. Want soms leiden wachttijdvoorspellers zelfs tot langere wachttijden voor fietsers.
16-09-2013 Houd in het verkeer je aandacht op de weg en niet op je smartphone. Dat is de boodschap van de publiekscampagne die van start is gegaan.
15-09-2013 Op 75 kruispunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschijnen borden die rechtsaf-door-rood of rechtdoor-door-rood bij verkeerslichten toestaan voor fieters.
12-09-2013 Het ontvlechten van fiets- en autonetwerken verbetert de veiligheid van fietsers. Daarnaast stijgt het aandeel van de fiets in de modal split licht. Dat laat een uitgebreide statistische analyse met gegevens van 66 grotere gemeenten zien. 
12-09-2013 CROW-Fietsberaad heeft de webtool Veilig Fietsen geïntroduceerd. De webtool helpt gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van een lokale aanpak Veilig Fietsen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben afgesproken dat alle gemeenten dit jaar een ‘Lokale Impuls Veilig Fietsen’ zullen opstellen.
11-09-2013 Bijna alle basisschoolleerlingen wonen op fietsafstand van de school, dat wil zeggen binnen 2 kilometer. En 9 van de 10 wonen op loopafstanden (binnen 1 km). Toch komt maar tweederde per fiets of te voet. De rest, zo'n 30 procent, wordt met de auto gebracht.
09-09-2013 Een smal strookje asfalt vormt de kortste weg tussen het station en de woonwijk. Maar 's avonds zie je geen hand voor ogen. En een rij lantarenpalen wil je niet het buitengebied. Leds in het wegdek wijzen nu de weg.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »