Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2013

08-07-2013 Op afstanden tot vijf kilometer is de fiets of bromfiets bijna even snel als de auto. Met de bus, tram of metro kost een reis over deze afstand ongeveer twee keer zoveel tijd. Dit blijkt uit cijfers van de CBS.
05-07-2013 In Hardenberg is de eerste proeflocatie met fietspaaltjes in gebruik genomen. Op de proeflocatie zijn flexibele fietspaaltjes met led-verlichting aangebracht, inclusief een inleidende ribbelmarkering. De aanpassingen zijn gedaan om de kans op fietsongevallen te verminderen. De flexibele paal zorgt ervoor dat een fietser in geval van een botsing geen ernstige verwondingen oploopt doordat de paal de botsenergie beter absorbeert. Het project is gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu als een van de maatregelen om lokale fietsveiligheid te verbeteren.
03-07-2013 CROW en Provincie Gelderland zijn bezig met het ontwikkelen van richtlijnen voor een landbouwsluis. Dat is een verkeersvoorziening voor selectieve toegang die alleen geschikt is voor landbouwverkeer, maar tegelijkertijd fietsvriendelijk is. Wie actief wil deelnemen aan de totstandkoming van een ontwerpsuggestie of richtlijn kan zich melden bij CROW.
01-07-2013 De provincie en de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss gaan samen een snelfietsroute tussen 's-Hertogenbosch en Oss aanleggen. De route is in het najaar van 2015 klaar voor gebruik.
28-06-2013 Ook in Noorwegen heeft men de smaak te pakken. In korte tijd wil men het fietsaandeel van nu 8 procent drastisch omhoog brengen. En wellicht biedt dat kansen voor Nederlandse bureaus.
26-06-2013 Automobilisten die met een beloning worden verleid om te gaan e-fietsen, merken dat aan hun gezondheid. Ze voelen zich fitter dan voordat men ging fietsen. 
24-06-2013 Een fietspad dat verdiept in het landschap ligt. Alleen als er fietsers rijden, kun je zien dat er een pad ligt, maar anders lijkt het alsof het landschap gewoon doorloopt. Dankzij dynamische verlichting is de fietsroute ook 's nachts meestal onzichtbaar.
21-06-2013 Een verhoogd plein met daaronder een fietsenstalling met plaats voor 12.500 fietsen. Zo gaat Stationsplein oost in Utrecht eruit zien.
19-06-2013 Aletta Koster is benoemd tot opvolger van Roelof Wittink als directeur/bestuurder van de Dutch Cycling Embassy  
19-06-2013 Met een on-line Fietscoach en een bonus voor e-fietsers gaat Noord-Brabant na de zomer forenzen proberen te verleiden om de auto te laten staan.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »