Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2014

02-07-2014 Een ambitieus fietsbeleid kan Brussel tot 550 miljoen euro opleveren. Vooral de gezondheidseffecten dragen positief bij. Dat blijkt uit een studie die Brussel Mobiliteit liet uitvoeren naar de kosten en baten van het fietsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
30-06-2014 Laat jongeren ervaren dat fietsen met een mobiele telefoon in de hand in het echt moeilijker en onveiliger is dan fietsen zonder telefoon.
27-06-2014 Hij ziet eruit als een fiets maar kan dankzij een forse elektromotor met meetrappen zo’n 45 km/uur halen: de speed pedelec. Beleidsmakers, juristen en wegbeheerders zitten er nog mee in hun maag. Er lijken risico’s aan te zitten voor de verkeersveiligheid. Maar ook voordelen: de speed pedelec trek veel belangstelling van forenzen die er de auto voor laten staan. Het Fietsberaad wil er graag meer van weten.
25-06-2014 De nieuwe cijfers van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN 2013) zijn beschikbaar. Het OViN zorgt voor actuele mobiliteitsinformatie die gebruikt wordt door beleidsmakers en onderzoekers op het gebied van verkeer en vervoer. De cijfers wijzen in de richting van minder fietsgebruik.
23-06-2014 Rotterdam heeft er een opvallende brug bij. Dit keer een fiets- en voetgangersbrug die Rotterdam-Zuid verbindt met het groen buiten de stad, de Albrandswaard en de streek langs de Oude Maas.
20-06-2014 Met data uit fietsapp een heatmap generen van een stad met daarop de favoriete routes van fietsers. Volgens Strava heeft dat potentie.
18-06-2014 In opdracht van de provincie Zeeland heeft SWOV een dieptestudie uitgevoerd naar fietsongevallen met 50-plussers. Het onderzoek betrof 35 ongevallen waarbij een 50-plusser ten val was gekomen, tegen een obstakel was gereden of tegen een andere fietser of een brom- of snorfietser was gebotst.
16-06-2014 Er is nog geen Kamerbrede steun voor het voorstel van de VNG om gemeenten meer zeggenschap te geven over het fietsparkeren bij stations. En het is zeker niet vanzelfsprekend dat ze daarvoor meer financiële middelen krijgen. Die conclusie is te trekken na een debat met Tweede Kamerleden, VNG, NS en Fietsberaad tijdens het Fietsparkeercongres 2014 op 12 juni in Den Haag.
16-06-2014 De Dutch Cycling Embassy richt zich de laatste tijd nadrukkelijk op landen als Brazilië, Ecuador en Duitsland. Maar ook in Mexico en Uganda profiteert men inmiddels van Nederlandse fietsdeskundigheid.
10-06-2014 Kan het fietsparkeren niet worden overgeheveld naar gemeenten? Zo ja, gaat dat ook gebeuren? De vraag vanuit de Kamer is helder. Maar uit het antwoord van staatsecretaris Mansveld valt op te maken dat het vooralsnog aan de gemeenten is om die rol naar zich toe te trekken.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »