Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2015

30-12-2015 De fiets komt nog maar heel beperkt terug in de verkeersmodellen. Maar daar komt binnenkort verandering in.
28-12-2015 Een consortium van een aantal universiteiten en enkele grotere gemeenten hebben een paar miljoen euro aan subsidie toegekend gekregen voor onderzoek naar een 'slimmer fietssysteem'.
24-12-2015 Vanaf 2016 zijn alle bewaakte fietsenstallingen in Den Haag gratis. Naast de acht Biesieklettestallingen in de binnenstad, kunnen bezoekers hun fiets nu ook gratis parkeren bij de Haagse Markt, het Hobbemaplein en de Leyweg.
23-12-2015 Een auto met speciale lasertechniek brengt in Rotterdam in kaart wat de fietser echt voelt en ervaart onder het fietsen: hobbels, trillingen of gevaarlijke obstakels. Zo kunnen de belangrijkste knelpunten gericht worden aangepakt. 
22-12-2015 Limburg heeft serieuze plannen om een historische, rustige en vrijwel vlakke fietsroute van Maastricht naar hartje Aken aan te leggen. 
17-12-2015 Tweederde van de gemeenten werkt aan de ‘Lokale aanpak veilig fietsen’. De SWOV beveelt aan om de effecten van die aanpak concreet te monitoren en de veiligheid van infrastructuur in kaart te brengen.
16-12-2015 Het Actieplan Fietsparkeren bij Stations heeft bijgedragen aan het verminderen van het tekort aan fietsparkeerplaatsen bij stations. Maar er zal geld bij moeten om ook de nog resterende tekorten te kunnen wegwerken. En er moeten betere afspraken worden gemaakt tussen betrokken partijen. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie
15-12-2015 In het rapport ‘Verkeer in de stad, een ontwerpfilosofie voor de stedelijke openbare ruimte’ pleit de ANWB voor een fundamenteel andere benadering van de verdeling van het verkeer in de stad.
11-12-2015 Het zoeken naar de beste methode om gladheid op fietspaden te bestrijding duurt voort. Maar zelfs in Scandinavië heeft men de ultieme aanpak nog niet gevonden. 
09-12-2015 De gemeente Utrecht heeft digitaal in- en uitchecken van fietsen in stallingen ingevoerd. Door middel van een barcode-pasje kan de fietsers de fiets veilig achterlaten. Vrijwel alle stallingen zijn inmiddels aangesloten.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »