Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2015

08-12-2015 De toekomstige fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal krijgt de naam: de Dafne Schippersbrug. De nieuwe fietsbrug verbindt de stadsdelen Oog in Al en Leidsche Rijn.
07-12-2015 De gemeente Den Haag start volgend jaar met de realisatie van een sterfietsroute tussen het centrum en Scheveningen Haven.
02-12-2015 Het Deense ministerie van Verkeer is een campagne gestart om dodehoekongevallen met fietsers terug te dringen. Gemeenten krijgen subsidie voor de aanleg van een opgeblazen fietsstrook (OFOS). En fietsers worden met een tv-spotje gewaarschuwd voor de dode hoek.
30-11-2015 De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het onderzoek naar fietsongevallen geschrapt. Volgens de Raad gebeurt er al voldoende op dit vlak.
25-11-2015 Kosten-batenanalyses voor fietsprojecten kunnen veel meer worden gebruikt dan nu het geval is. Maar het blijft een lastige klus om alle posten helder te krijgen.
23-11-2015 De verkeerskundige eisen voor fietsinfrastructuur en termen als „Fietssnelweg" leiden tot het beeld van een fietsroute als autosnelweg: gestrekt, comfortabel, zonder oponthoud voor de fietser en voorzien van herkenbare benaming en bebording. Maar in hoeverre moet een autosnelweg inspiratie zijn voor een snelle fietsroute?
22-11-2015 Op dit moment zijn landelijk circa 455.000 fietsparkeerplaatsen bij stations beschikbaar. De prognose voor 2020 laat een landelijke behoefte zien van circa 570.000 plekken. Naar 2030 neemt deze behoefte verder toe.
18-11-2015 Minister Schultz gaat het voor gemeenten mogelijk maken de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen. Maar het is nog niet definitief besloten of ze dan verplicht een helm moeten dragen.
18-11-2015 Het geschatte aantal ernstig verkeersgewonden komt voor 2014 uit op 20.700. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van 2013 (18.800) en het hoogste aantal ooit. De verwachting is dat de komende jaren voor het eerst sinds 1961 meer fietsers dan autoinzittenden in het verkeer zullen omkomen. 
16-11-2015 Nu nog is de speed-pedelec officieel een snorfiets. Maar met ingang van 2017 wordt het een bromfiets. Het ministerie van IenM heeft een wijziging van het RVV in de maak om dit te regelen. Via een internetconsultatie vraagt men reacties op het voorstel.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »