Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2016

05-04-2016 De afgelopen jaren heeft Amsterdam al veel werk gemaakt van het verwijderen of het beter zichtbaar maken van fietspaaltjes op de fietspaden. De komende jaren zijn andere obstakels aan de beurt, zoals hoge trottoirbanden, verhoogde rijbaanscheidingen op het fietspad en fietsenrekken die dicht bij het fietspad staan.
04-04-2016 De nieuwe Sparta e-bike M8i ltd is voorzien van een internetverbinding. De eigenaar krijgt automatisch bericht als de fiets onverwacht wordt verplaatst. Daarmee wint Sparta de Fiets een van Innovatie Awards 2016 van de RAI Vereniging.
02-04-2016 De fietsstraat kennen we al zo’n 25 jaar. Ze liggen in tal van gemeenten en er is inmiddels ruime ervaring mee opgedaan. Tijd om die ervaring te verzilveren in een nieuwe CROW-Fietsberaad-publicatie, die eind dit jaar zal verschijnen. Maar daarvoor moeten eerst nog wel de nodige vragen worden beantwoord.
01-04-2016 Het is in Nederland een bekend beeld: een smalle polderweg met genoeg auto’s en fietsers om je zorgen over te maken over de verkeersveiligheid. Maar ruimte voor voldoende brede fietsstroken ontbreekt. Wat is het alternatief?
30-03-2016 De Agenda Fiets van de gezamenlijke overheden in Nederland - de Tour de Force 2020 – begint vorm te krijgen. Na het startschot, eind vorig jaar, zijn alle ploegen inmiddels bezig de kansen en mogelijkheden rond de verschillende thema’s te inventariseren. De nieuwsbrief van de Tour de Force geeft alvast een inkijkje.
30-03-2016 De programmaraad van CROW-Fietsberaad is op zoek naar drie nieuwe leden die willen bijdragen aan de kwaliteit en de vernieuwing van het fietsbeleid in Nederland. Belangstellenden moeten aantoonbare ervaring hebben met (aspecten van) het fietsbeleid.
29-03-2016 De introductie van de app en website MobielSchadeMelden moet er toe leiden dat de kwaliteit van de verkeersongevallenregistratie drastisch omhoog gaat. En dat ook fietsongevallen nauwkeuriger worden geregistreerd.
28-03-2016 Gedragsbeïnvloeding en fietsen zijn ‘hot’. Maar wat hebben gemeenten al gedaan op deze gebieden, en in hoeverre is dit gestructureerd gebeurd? Voor het antwoord hierop is stagiair Thomas Coolen op zoek naar goede voorbeelden.
25-03-2016 De ANWB en gemeente Groningen roepen inwoners, verenigingen, scholen, sportclubs en bedrijven op om fietsen in te zamelen voor het ANWB Kinderfietsenplan voor kinderen vanaf 6 jaar tot 18 jaar. De fietsen gaan naar kinderen uit arme gezinnen die zich geen fiets kunnen veroorloven.
23-03-2016 Voor wie nog eens aan buitenlandse collega's (of aan de eigen wethouder) wil laten zien wat een Fietsstad is. 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »