Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2016

30-10-2016 Op tientallen locaties in Nederland ontstaan plannen en initiatieven voor huur- en deelfietssystemen. Alleen al in Amsterdam en Rotterdam staan meerdere deelfietssystemen op stapel. Elders verschijnt de deelfiets op steeds meer bedrijfsterreinen. Maar de coördinatie tussen de verschillende systemen ontbreekt nog.
27-10-2016 NS Stations, ProRail en gemeente Utrecht spraken bij de opening van de fietsenstalling Jaarbeursplein af dat de beheerskosten gelijk zouden worden verdeeld en stallen voor de eerste 24 uur voor de fietser gratis is. Dat concept gaat nu ook worden toegepast in de nieuwe stallingen rond Utrecht CS.  
26-10-2016 Fietsers noemen het één van de grootste ergernissen: wachten voor een rood verkeerslicht. Onderzoek van DTV Consultants in opdracht van CROW-Fietsberaad wijst uit dat er het nodige te winnen valt door de opstelruimte bij verkeerslichten aan te passen en de groentijden beter af te stemmen op de aantallen fietsers.
26-10-2016 Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft de Fietsersbond een ‘Fietsagenda Rijkswaterstaat’ opgesteld. Rijkswaterstaat heeft 550 km fietspad in eigen beheer en nog eens 1500 km in gemeenschappelijk beheer rond het snelweg- en waternetwerk. 
24-10-2016 Sinds 2005 is het fietsgebruik toegenomen met bijna 11 procent. Een deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets, die behalve door ouderen ook steeds vaker wordt gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar. 
21-10-2016 Een bord dat aangeeft waar fietsen van foutparkeerders zullen worden weggeknipt door de gemeente, ontneemt fietsers het excuus dat men onbekend was met de maatregel.
18-10-2016 Bij elkaar opgeteld is er 833 miljoen nodig om de plannen voor snelle regionale routes in heel Nederland gerealiseerd te krijgen. Maar op dit moment is daarvan maar een derde, 260 miljoen, gedekt. Dat blijkt uit het eindrapport van de ploeg snelle regionale routes van Tour de Force dat werd gepresenteerd tijdens het symposium op 13 oktober in Arnhem.
17-10-2016 De TU Delft heeft het eerste draadloze laadstation op zonne-energie voor elektrische fietsen ontwikkeld.
13-10-2016 Bij een milieuvriendelijk vervoermiddel past een milieuvriendelijk fietspad, zo vinden sommige wegbeheerders. Vandaar dat innovatieve oplossingen worden bedacht om de milieubelasting van betonnen en asfalt wegdekken terug te dringen.
13-10-2016 Er vallen aanzienlijk meer verkeerslachtoffers dan uit officiële cijfers blijkt. Dat is de conclusie van een pilot in Friesland, waar slachtoffers die de Spoedeisende Hulpafdeling bezochten werden ondervraagd over de oorzaak van het letsel. 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »