Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2017

29-05-2017 De aanleg van een rotonde is bijna altijd goed voor de verkeersveiligheid. Alleen fietsers worden nogal eens het slachtoffer. Vooral als ze ‘in de voorrang’ worden meegenomen, zoals bij ons veelal gebruikelijk is binnen de bebouwde kom. Duitse onderzoekers stellen dat de afmetingen van een rotonde daarbij een belangrijke rol spelen. 
26-05-2017 De campus van de TU-Delft wordt opengesteld als proefterrein om onderzoek te doen naar automatische voertuigen en fietsers en de interactie tussen beide.
24-05-2017 Bij 7 procent van de ongevallen waarbij een automobilist en een fietser zijn betrokken ligt de oorzaak in een opslaand autoportier. Dat blijkt uit een onderzoek van het Duitse instituut UDV (Unfallforschung der Versicherer). 
22-05-2017 Nederlanders zijn wel gewend aan volle fietspaden. Maar nu het steeds drukker wordt, rijst de vraag tot welk niveau een fietser het nog aangenaam fietsen vindt? Nieuw onderzoek moet daar uitsluitsel over geven.
19-05-2017 E-fietsers die op de spoedeisende hulp belanden blijken vaker ernstig gewond dan gewone fietsers. Maar ze zijn ook vaak ouder en fietsen meer.  
17-05-2017 Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Zeeland zijn de provincies die het recreatieve fietsen het beste op orde hebben. Noord-Holland en Zuid-Holland blijven wat achter.
15-05-2017 Oplichtende stippen als nachtmarkering voldoen in de praktijk niet, ondervond Waterschap Scheldestromen.
15-05-2017 Monteurs van Coca-Cola, Douwe Egberts en KPN gaan hun klanten in de binnenstad van Utrecht bezoeken met een elektrische bakfiets. 
12-05-2017 Er is een nieuwe versie van het Vlaamse Vademecum Fietsvoorzieningen dat onder meer wordt gebruikt door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer bij investeringen in nieuwe fietsinfrastructuur.
11-05-2017 Koning Alexander opent 13 juni 2017 in Nijmegen Velo-city 2017. Het meerdaagse congres wordt georganiseerd door de steden Arnhem en Nijmegen in samenwerking met de European Cyclists’ Federation (ECF) en de provincie Gelderland.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »