Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2017

29-09-2017 Er valt op korte termijn geen verbetering te verwachten in de registratiegraad van verkeerongevallen met gewonden. Op zijn vroegst in 2019 zou een oplossing in zicht komen, gebaseerd op het gebruik van ambulancedata.
27-09-2017 Of verkeerseducatie met betrekking tot het gebruik van de mobiel of muziek luisteren op de fiets echt zoden aan de dijk zet, wordt ook in dit onderzoek niet duidelijk. Op de korte termijn helpt het een wel beetje.
25-09-2017 Aanbieders van deelfietsen mogen zich in Den Haag vestigen op voorwaarde dat zij zorgen voor fietsparkeervoorzieningen van waaruit de deelfietsen kunnen worden verhuurd. 
25-09-2017 Een kwart van alle fietsers vindt het druk op de fietspaden. Eén op de tien heeft er problemen mee. Dat is niet alleen een gevolg van de toename van het fietsgebruik. Ook het gedrag van de fietsers zelf speelt een rol.
22-09-2017 Ophef over de elektrische fiets. Vooral ouderen zouden vaker het slachtoffer zijn van ongevallen en die kunnen dan ook maar beter een helm dragen. Enige relativering lijkt op zijn plaats.
21-09-2017 De Tour de Force Innovatieprijs 2017 is gewonnen door Kees Vernooij en Sjoerd Linders van de gemeente Amsterdam. In Fietsverkeer nr.40 was daar al meer over te lezen: met een pakket vernuftige kleine infrastructurele en verkeersregeltechnische maatregelen slaagt men erin de doorstroming van het fietsverkeer op kruispunten aanzienlijk te verbeteren.
20-09-2017 Veel mensen in Rotterdam-Zuid fietsen nooit. In navolging van andere steden zijn er nu ook fietslessen voor - vooral – vrouwen.
20-09-2017 De gemeente Tilburg en Dynniq lanceren een app waarmee fietsers sneller en langer groen licht krijgen: CrossCycle. 
18-09-2017 De speedpedelecrijder voelt zich – ook met helm – niet veilig op de rijbaan. En hij rijdt een aanzienlijk deel van de afstand op het fietspad, waar hij eigenlijk de rijbaan zou moeten kiezen.
15-09-2017 Kijk uit met investeringen in fietsinfrastructuur, wanneer de lokale bevolking er niet om gevraagd heeft. Want het effect op het fietsgebruik wordt meestal overschat. Dat stelt prof. Dr.ir. Caspar Chorus, hoogleraar ‘Choice behavior modeling’ aan de TU Delft.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »