Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2017

13-09-2017 Groningen wil fietser richting Zernike Campus graag over de meest effectieve routes leiden, die weinig hinder opleveren voor het autoverkeer. Dat deed men al met ‘Slimme route-acties’. Maar nu is ook de infrastructuur verder verbeterd.
11-09-2017 Onder MBO-ers, met name met een migratieachtergrond, is fietsen niet populair. Fietsen is ouderwets, duurt langer en je haar raakt in de war.
08-09-2017 Fietsberaad Vlaanderen startte begin 2016 een onderzoek op naar de voorrangssituatie op kruisingen van fietswegen en lokale wegen.
06-09-2017 Met data uit de Fiets Telweek is het mogelijk om fietsprojecten te evalueren. Men kan bijvoorbeeld het effect van nieuwe fietsinfrastructuur zichtbaar maken of van de opening van een fietsenstalling.
04-09-2017 De afgelopen weken heeft de gemeente Amsterdam ongeveer 400 deelfietsen verplaatst naar het Fietsdepot in verband met te lang of hinderlijk parkeren.
02-09-2017 Niet alleen de data zoals snelheden, routes, vertragingen en omrijfactoren worden in kaart gebracht, tijdens de FietsTelweek van 18 t/m 24 september 2017. Ook de beleving van het fietsen aan bod.
30-08-2017 Fietsers een voorsprong geven bij verkeerslichten door de stopstreep voor auto’s wat terug te leggen, blijkt het aantal afslagongevallen niet echt te verminderen. De meeste ongevallen gebeuren namelijk in het midden en tegen het einde van de groenfase.
28-08-2017 Wie vandaag de dag als gemeente de deelfiets in huis wil halen, kan kiezen uit pakweg 14 systemen. Niet verwonderlijk dat men soms door de bomen het bos niet meer ziet. De kopgroep huur- en deelfietsinitiatieven probeert richting te geven aan de keuze voor een systeem.
25-08-2017 Op drukke fietspaden is het minder fijn fietsen, maar waar ligt precies de grens? Belangrijk om te weten voor gemeenten en provincies die fietsvoorzieningen aanleggen en verbeteren. Nieuw onderzoek moet uitsluitsel geven.
22-08-2017 Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen die de Gezondheidsraad voorstelt, zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen. Maar ook worden spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen. Die fiets is daarvoor bij uitstek geschikt.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »