Kenniscentrum voor fietsbeleid

'CROW-rotonde richtlijnen in de wet verankeren'

21-12-2005

Als het aan 3VO en de Fietsersbond ligt, wordt de CROW-rotonde richtlijn in de wet verankerd. Inmiddels heeft ruim 70 procent van de rotondes binnen de bebouwde kom fietsers in de voorrang. 30 procent van de gemeentes gaat niet vrijwillig mee met de CROW-richtlijn.

Als het aan 3VO en de Fietsersbond ligt, wordt de CROW-rotonde richtlijn in de wet verankerd. Inmiddels heeft ruim 70 procent van de rotondes binnen de bebouwde kom fietsers in de voorrang. 30 procent van de gemeentes gaat niet vrijwillig mee met de CROW-richtlijn.

De discussie rond de vraag of fietsers op rotondes mee moeten draaien in de voorrang of niet, blijft de gemoederen bezig houden. Een groot aantal organisaties heeft inmiddels aangegeven dat men de CROW-richtlijnen 126 en 126a gewoon wil blijven volgen, hetgeen betekent dat fietsers binnen de bebouwde kom meegaan in de voorrang, en buiten de bebouwde kom niet. Toch zijn er ook wegbeheerders die deze regel niet volgen, en die zich daarbij gesteund voelen door het standpunt dat de SWOV hierover heeft ingenomen.
Voor de gemeente Best was dit aanleiding om de minister van Verkeer en Waterstaat een brief te sturen met daarin het verzoek om een duidelijke keuze te maken ten aanzien van de voorrangsregeling op rotondes binnen de bebouwde kom en dit wettelijk vast te leggen.
3VO en de Fietsersbond sluiten zich bij het verzoek aan. Voor de richtlijn is breed draagvlak onder verkeerskundigen, aldus de beide organisaties. 'Dit bleek uit recente peilingen tijdens de Verkeerstechnische Leergang in november 2005 en de Verkeerskundige werkdagen juni 2005. Ook het Fietsberaad (het kenniscentrum fietsbeleid decentrale overheden) riep in maart 2005 alle gemeenten op de CROW-richtlijn te volgen.'
De Fietsersbond en 3VO verzoeken alle gemeenten een brief te sturen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat met het verzoek de CROW-rotonde richtlijnen in de wet te verankeren. 'Gezien de voortdurende discussies is het niet mogelijk om op een andere manier te komen tot heldere, uniforme voorrangsregels bij rotondes. Zonder de wettelijke verankering van de CROW-aanbevelingen zal de onduidelijkheid en verwarring voor de weggebruikers voortduren', aldus de brief.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: