Kenniscentrum voor fietsbeleid

'Handhaving in 30 km per uur zones heeft effect'

05-12-2005

Onder de titel 'Mondjesmaat handhaven in 30 km/uur-zones' schreven we in het vorige nummer van Fietsverkeer over de pilots in IJsselland om in woongebieden op klachtenlokatie op snelheid te gaan controleren. 'De nieuwe aanpak van politie en justitie om verkeersonveiligheid in gemeenten aan te pakken heeft effect', zo meldt het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM).

Onder de titel 'Mondjesmaat handhaven in 30 km/uur-zones' schreven we in het vorige nummer van Fietsverkeer over de pilots in IJsselland om in woongebieden op klachtenlokatie op snelheid te gaan controleren. 'De nieuwe aanpak van politie en justitie om verkeersonveiligheid in gemeenten aan te pakken heeft effect', zo meldt het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM).

Een jaar geleden is het BVOM gestart met deze verkeersprojecten gericht op het terugdringen van gevoelens van onveiligheid in de bebouwde kom. Het BVOM stelt middelen beschikbaar om klachten met betrekking tot de verkeersveiligheid in gemeenten te onderzoeken. De nadruk ligt op snelheidscontroles in 30 kilometer-zones en bij scholen. De projecten worden dr ingezet waar mensen een onveilig gevoel hebben, maar waar dit niet met harde cijfers is te onderbouwen. Dit ter aanvulling op de regionale verkeersprojecten waarin op basis van ongevallenanalyses tot extra verkeerscontroles wordt overgegaan.
In alle gemeenten in de pilot zijn verkeersklachten in behandeling genomen. In overleg met de wegbeheerder is de noodzaak tot aanpassing van de infrastructuur bekeken. Als het verkeersgedrag daartoe aanleiding heeft gegeven, zijn verkeerscontroles ingezet.
Uit onderzoek blijkt, dat de gemiddelde snelheid op deze wegen is gedaald met 25% en dat het gevoel van onveiligheid is afgenomen, aldus het BVOM. Een voorbeeld is het project in de gemeente Steenwijk waar het gevoel van onveiligheid is gedaald van 47% naar 18%. Dit tot tevredenheid van zowel bewoners als bestuurders.
De regio IJsselland heeft met de pilot de primeur gehad. Dit jaar worden in navolging hiervan in heel Nederland vergelijkbare projecten opgezet, zo meldt het BVOM.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: