Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsberaad: Voorrang fietsers op rotondes niet wijzigen

22-03-2005

Het Fietsberaad adviseert alle wegbeheerders fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang te geven.
Het recente rapport van de SWOV hierover is voor het Fietsberaad geen aanleiding dit standpunt te wijzigen.
Het Fietsberaad adviseert alle wegbeheerders fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang te geven. Dit is conform de landelijke CROW-aanbeveling uit 1998. Het Fietsberaad ziet in een recent rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) geen aanleiding deze aanbeveling te veranderen.

Volgens de huidige aanbeveling van CROW hebben fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom, ook als ze daar op vrij liggende fietspaden rond de rotonde rijden, voorrang op naderend verkeer. Daarbij wordt een standaardvormgeving aanbevolen. Deze aanbeveling (Eenheid in rotondes, CROW-publicatie 126) is in 1998 opgesteld in breed overleg met alle betrokkenen. Weliswaar was ook toen al bekend dat de regel 'fietsers in de voorrang' licht nadelig kon zijn voor fietsers, maar omdat naast verkeersveiligheid ook comfort en doorstroming van fietsverkeer, en bevordering van fietsgebruik van belang zijn, is weloverwogen voor de voorrangsregel gekozen. Vergeleken met gewone kruispunten zijn rotondes altijd een veel veiliger oplossing.

De SWOV beveelt wegbeheerders aan, fietsers op rotondes met vrij liggende fietspaden uit de voorrang te halen. Dit op grond van een berekening waaruit zou blijken dat die maatregel landelijk tot 50 � 70 minder gewonde fietsers per jaar zou leiden (Rotondes met vrij liggende fietspaden ook veilig voor fietsers?, SWOV-rapport R-2004-14). Dodelijke slachtoffers komen in de studie niet voor. Met landelijk zo'n 600 � 800 rotondes van dat type zijn de genoemde verschillen zeer klein. Naar de mening van het Fietsberaad zijn de opzet, omvang en reikwijdte van de SWOV-studie beperkt. Bovendien zijn de conclusies strijdig met die uit een grondiger SWOV-onderzoek van een jaar daarvoor, vervat in SWOV-rapport R-2003-36: 'Het risico op rotondes met fietsers in de voorrang is niet hoger of lager dan op rotondes met fietsers uit de voorrang.'
Voor het Fietsberaad vormt de SWOV-berekening geen aanleiding tot ander beleid. In de eerste plaats zijn er naast verkeersveiligheid ook andere redenen waarom fietsers op rotondes voorrang verdienen: comfort en doorstroming stimuleren het fietsgebruik en helpen steden bereikbaar houden. Bovendien sluit de voorrang voor fietsers op rotondes aan bij de algemene verkeersregel dat rechtdoorgaand verkeer v��r afslaand verkeer gaat (een regel die ook op de meeste rotondes van toepassing is) en bij de uniformiteit: fietsers op rotondes zonder fietspaden hebben sowieso voorrang. Ongeveer twee derde van alle rotondes heeft voorrang voor fietsers en dat aandeel is groeiende. Uniformiteit in rotondes is van groot belang en het is bestuurlijk moeilijk verkoopbaar om, na zeven jaar investeren in voorrang voor fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom, de aanbeveling nu ineens om te draaien. Tenslotte zijn de vermeende verschillen dermate klein, dat investeringen in verkeersveiligheid beter via andere projecten kunnen worden gedaan.
Het Fietsberaad is wel voorstander van een gedegen landelijk onderzoek naar het functioneren van rotondes en hun effecten voor veiligheid, doorstroming en comfort voor alle verkeersdeelnemers. Extra aandacht zou hierbij geschonken kunnen worden aan de gedragingen van verkeersdeelnemers op rotondes. Eerder onderzoek van TNO wijst uit dat de voorrangsregels op rotondes met fietsers in de voorrang beter nageleefd worden dan op rotondes met fietsers uit de voorrang. Met een dergelijk onderzoek kunnen beperkte discussies en misverstanden over deelaspecten voor langere tijd uit de wereld worden geholpen. Zolang zo'n onderzoek geen nieuwe gezichtspunten oplevert adviseert het Fietsberaad de bestaande CROW-aanbeveling te handhaven.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: