Kenniscentrum voor fietsbeleid

Friezen positief over provinciale fietsvoorzieningen

09-12-2005

Ruim 97% van de Friezen is tevreden over de veiligheid op provinciale fietspaden. Wel vindt men dat er meer recreatieve fietspaden moeten komen. Dat blijkt uit een provinciale onderzoek naar het fietsgebruik in Friesland.
Ruim 97% van de Friezen is tevreden over de veiligheid op provinciale fietspaden. Wel vindt men dat er meer recreatieve fietspaden moeten komen. Dat blijkt uit een provinciale onderzoek naar het fietsgebruik in Friesland.

In juli ontvingen 4000 willekeurig geselecteerde huishoudens in Friesland een schriftelijke enqu�te over fietsgebruik. Gedeputeerde Staten wilden weten wanneer en waarom volwassen inwoners wel of geen gebruik maken van hun fiets en welke wensen en behoeften zij ten aanzien van provinciale fietsvoorzieningen hebben. Daarnaast was informatie nodig over de plaats van de fiets ten opzichte van de auto. Met als uiteindelijk doel te kunnen bepalen welke maatregelen nodig zijn om het fietsgebruik in de provincie te stimuleren.
Ruim 83% van de 1825 respondenten gebruikt de fiets dagelijks of enkele malen per week. Vrijetijdsbesteding is de meest genoemde reden voor het fietsgebruik (met 77%) en 97% van de respondenten vindt de provinciale fietspaden veilig tot redelijk verkeersveilig.
De kwaliteit van de fietspaden in Friesland wordt beoordeeld met rapportcijfer 7. De fietser vinden wel dat meer nadruk gelegd worden op uitbreiding van het recreatieve fietsnetwerk en het aantal picknick- en rustplaatsen. Verder zijn er veel klachten van recreatieve fietsers over zwerfvuil langs de fietspaden. Deze groep beoordeelt de bewegwijzering als redelijk tot goed.
Van de respondenten die minder dan 5 km van het werk wonen, geeft de meerderheid (70%) aan meestal met de fiets te gaan. Van de respondenten die een langere afstand moeten overbruggen gaat nog slechts 18% meestal op de fiets. Gevraagd is aan te geven wat de belangrijkste redenen zijn om op de fiets naar het werk te gaan. Dat fietsen gezond en goed voor de conditie is, het prettig is om buiten te zijn, fietsen goed is voor het milieu en dat fietsen goedkoop is, worden door meer dan de helft van de respondenten als redenen genoemd om op de fiets naar het werk te gaan. Ook dat fietsen de gemakkelijkste manier is om op het werk te komen, wordt veelvuldig genoemd. De redenen 'geen ander vervoermiddel tot mijn beschikking' en 'geen of onvoldoende parkeerplaatsen bij het werk' worden veel minder vaak als reden genoemd. Vrouwen (18%) geven relatief vaker dan mannen (9%) aan geen ander voermiddel tot hun beschikking te hebben.
Als redenen om niet met de fiets naar het werk te gaan is de reisafstand dan wel reistijd (73%) de meest genoemde reden. 'Auto nodig tijdens het werk', 'het comfort van de auto', 'vervoer van spullen' en 'het combineren van ritten' zijn andere belangrijke genoemde redenen.
Gevraagd is aan te geven wat voor de respondent een acceptabele afstand is tot bushalte, station of carpoolplaats. Een kleine 20% van de respondenten vindt een afstand tot 5 kilometer acceptabel. Er vanuit gaande dat mensen die een lange afstand acceptabel vinden, ook een kortere aftand acceptabel zullen vinden, is een fietsafstand tot 2 kilometer voor 59% van de respondenten acceptabel en een afstand van tot 1 kilometer voor 78% acceptabel. Nog geen 6% van de respondenten geeft aan een afstand van meer dan 5 km acceptabel te vinden en 22% heeft geen mening.
De conclusies worden betrokken bij de uitwerking van maatregelen in het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP) 2006.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: