Kenniscentrum voor fietsbeleid

Meer maatregelen voor fietsende Amsterdammer

26-12-2005

Op dit moment fietst driekwart van de Amsterdammers regelmatig. Uitvoering van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan Fiets 2006-2010 moet ertoe leiden dat de Amsterdammers in 2010 voor ten minste 37% van hun dagelijkse verplaatsingen de fiets als vervoermiddel gebruiken.
Op dit moment fietst driekwart van de Amsterdammers regelmatig. Uitvoering van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan Fiets 2006-2010 moet ertoe leiden dat de Amsterdammers in 2010 voor ten minste 37% van hun dagelijkse verplaatsingen de fiets als vervoermiddel gebruiken.

Amsterdam wil onder anders meer en betere stallingen bij publiekstrekkende voorzieningen (zoals winkelcentra, uitgaanslocaties en openbaar vervoerknooppunten) en meer rekken bij woningen. Er zijn nu vijf bewaakte gemeentelijke Lockerstallingen. Dit aantal moet de komende jaren flink worden uitgebreid zodat er een netwerk van stallingen ontstaat. Gedacht wordt aan nieuwe stallingen op/bij het Rembrandtplein en Leidseplein, een tweede tijdelijke fietsflat achter het Centraal Station, stallingen bij de NS-stations Lelylaan, Sloterdijk, in het Zuidasgebied en bij vijf Noord-Zuidlijnmetrostations.
Dankzij de fietsdiefstalcampagne en extra handhaving in de afgelopen jaren is het aantal fietsen dat jaarlijks wordt gestolen gedaald van 1 op de 5 fietsen naar 1 op de 10. In 2010 moet dit 1 op de 15 zijn.
De kwaliteit van het Amsterdamse Hoofdnet Fiets moet verbeteren door het aanleggen van ontbrekende schakels en de verbetering van zwakke schakels in het Hoofdnet Fiets. De fietspaden moeten verkeersveilig zijn, sociaal veilig, comfortabel en snel. De stadsdelen zijn verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het Hoofdnet Fiets. De meest in het oog springende nieuwe routes zijn een fietspassage onder het Centraal Station, een fietsroute en fietsbrug over het Noordhollandsch Kanaal in de Van Hasseltwegzone (in Noord) en de Leidsegrachtroute met een fietsbrug over de Singelgracht.
De uitvoering van het meerjarenbeleidsplan gaat ongeveer ? 100 miljoen kosten. De helft komt voor rekening van de centrale stad. Stadsdelen dragen naar rato bij voor het beheer en onderhoud van fietspaden en stallingen. Het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) betaalt het resterende deel. Het ROA heeft ook een aanvraag voor ? 100 miljoen ingediend bij het Rijk voor fietsenstallingen bij OV-knooppunten in de regio. Hiervan is bijna ? 90 miljoen bestemd voor stallingen in Amsterdam.
Beleidsnota
Ria Hilhorst , IVV, Gemeente Amsterdam
2008
De notitie schetst het kader waarbinnen de gemeente Amsterdam fietsparkeervoorzieningen realiseert en maatregelen neemt om het gebruik van stallingen te bevorderen.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: