Kenniscentrum voor fietsbeleid

Strenge normen luchtverontreiniging betekent nieuwe kansen voor de fiets

12-12-2005

De strengere EU-normen voor luchtverontreiniging bieden nieuwe kansen voor de fiets. Dat vonden sprekers en deelnemers van het congres 'Fietsbeleid in de 21e eeuw' dat op 8 december plaatshad in Nijmegen. En het feit dat fietsen goed is voor de gezondheid zou beter kunnen worden uitgebuit als argument om fietsgebruik te promoten, aldus het congres,
De strengere EU-normen voor luchtverontreiniging bieden nieuwe kansen voor de fiets. Dat vonden sprekers en deelnemers van het congres 'Fietsbeleid in de 21e eeuw' dat op 8 december plaatshad in Nijmegen.
En het feit dat fietsen goed is voor de gezondheid zou beter kunnen worden uitgebuit als argument om fietsgebruik te promoten, aldus het congres.

Een kleine 200 bezoekers waren er getuige van dat in Nijmegen werd teruggekeken op hetgeen door het Fietsberaad de afgelopen jaren is gerealiseerd. Daaronder 12 nummers van het tijdschrift Fietsverkeer, een serie publicaties en rapporten en een aantal themabijeenkomsten.
Onder de bezoekers veel vertegenwoordigers uit gemeentelijke kring en verder van provincies, adviesbureaus en fietsorganisaties. Opvallende afwezige, zoals onder meer Arno Kempen van de VNG tot zijn leedwezen constateerde, was het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Naast de allerdaagse fietsproblemen - onder meer het wegknippen van foutgeparkeerde fietsen, het eeuwige wantrouwen van winkeliers ten aanzien van fietsende klanten en de voordelen van gratis fietsenstallingen - keek het congres vooral naar de toekomst. Waar liggen nieuwe kansen en mogelijkheden voor fietsbeleid?

Gezondheid
Zowel gemeenten als provincies waren het er over eens dat de stringente EU-wetgeving ten aanzien van luchtverontreiniging nieuwe kansen biedt voor het ontwikkelen van fietsbeleid. Waar de normen niet kunnen worden gehaald, zullen alternatieven moeten worden bedacht. En de fiets ligt dan zeer voor de hand. Zo is in Nijmegen al becijferd dat op sommige routes het fietsverkeer met 10 tot 15% moet groeien, willen de luchtnormen kunnen worden gehaald.
Ook op een ander niveau begint het gezondheidsaspect langzaam opgang te maken als argument op fietsgebruik te bevorderen, zo bleek tijdens het congres in Nijmegen. Fietsen is goed voor de gezondheid en daardoor kan worden bespaard op kosten van de gezondheidszorg. Jan van Selm van de provincie Flevoland raadde het Fietsberaad aan op zoek te gaan naar dergelijke 'meekoppelende belangen' en Arno Kempen van VNG noteerde het als belangrijk thema voor de toekomst.

Upgraden onderliggend wegennet
Gemeenten kampen nog wel met het probleem dat men onvoldoende mensen kan inzetten op het thema fietsen, zo constateerde onder andere Els Aarts-Engbers, wethouder in Tilburg. De provincies hebben het ogenschijnlijk wat gemakkelijker. Die beschikken over het algemeen over een behoorlijk netwerk van fietsvoorzieningen. Cornelis Mooij, gedeputeerde in Noord Holland: 'Daar gaat het vooral om het invullen van ontbrekende schakels en om de fiets als schakel in de totale vervoerketen te positioneren. Onder meer door betere fietsparkeervoorzieningen bij haltes aan te leggen.'
Toch moeten ook de provincies de vinger aan de pols houden. Bijvoorbeeld als het gaat om het upgraden van het onderliggend wegennet, zoals in de Nota Mobiliteit wordt voorgestaan. De Fietsersbond benadrukte de problemen die dat kan opleveren met de oversteekbaarheid. En ook Willem Bosch van de gemeente Zwolle onderstreepte dat de positie van de fiets nadrukkelijk moet worden meegenomen in een dergelijke benadering.
Tenslotte zal doelgroepbenadering een belangrijke ingredi´┐Żnt vormen in het toekomstige fietsbeleid, zo voorspelde Mirjam van Oers van de gemeente Delft, waar men al de nodige ervaring opdoet aan de hand van speciale projecten voor basisschoolkinderen.
Hoe je dat precies aanpakt, is een van de vragen waar het Fietsberaad zich de komende tijd ook op kan richten, zo vonden de congresgangers.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: