Kenniscentrum voor fietsbeleid

Peijs: NS zal OV-Fiets ook bij geautomatiseerde stallingen handhaven

18-12-2006

Als OV-fiets overgaat naar NS is het voortbestaan van OV-fiets bij geautomatiseerde stallingen gewaarborgd. Dit zegt minister Peijs in antwoord op Kamervragen over het conflict tussen ProRail en de Stichting OV-fiets. Ondertussen is OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven bezig met een lijmpoging.
Als OV-fiets overgaat naar NS is het voortbestaan van OV-fiets bij geautomatiseerde stallingen gewaarborgd. Dit zegt minister Peijs in antwoord op Kamervragen over het conflict tussen ProRail en de Stichting OV-fiets. Ondertussen is OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven bezig met een lijmpoging.

Het conflict tussen ProRail en OV-fiets draait om de vraag of ProRail de formule van OV-fiets mag overdoen aan de NS. De Stichting OV-fiets die de exploitatie van de huurfietsen verzorgt is bang dat de NS zich te weinig zal inzetten om de formule succesvol voort te zetten.
Een van de pijnpunten is dat de NS in hoog tempo bezig is om bemenste stallingen om te zetten in geautomatiseerde stallingen, waardoor er geen personeel meer is om de OV-fietsen te verhuren.
Minister Peijs stelt nu dat in het businessplan van NS voor de exploitatie van OV-fiets de investeringen zijn meegenomen die nodig zijn voor de uitgifte van OV-fietsen in de geautomatiseerde stallingen. Dit geldt ook voor locaties waar eerder wegens de automatisering de uitgifte van OV-fiets gestopt is.
Het businessplan van NS voorziet verder in een groei van OV-fiets van 300.000 verhuringen nu naar 1,4 miljoen verhuringen per jaar en een toename van het aantal stationsstallingen met OV-fiets.

OV-fiets heeft eind vorige maand laten weten dat men desnoods zelf OV-fiets blijft exploiteren. 'Dit baart mij zorgen', aldus de minister, 'omdat de Stichting OV-fiets, anders dan NS, niet in staat is om de benodigde investeringen voor gebruik en uitbreiding van de ruimte in de stationsstallingen voor haar rekening te nemen.'

De minister vindt ook dat de constructie met de NS voldoende waarborgen biedt omdat het maatschappelijke draagvlak en de controle door stakeholders goed geregeld is. Er is een adviesrol voor de stichting Fiets en OV (niet te verwarren met de stichting OV-fiets), waarin onder meer de Fietsersbond, ANWB, IPO en VNG vertegenwoordigd zijn. Verder wordt een Raad van Advies ingesteld met daarin onder andere de provincies.
Inmiddels is IPO bezig met een bemiddelingspoging om ProRail en OV-fiets weer bij elkaar te brengen. Daarvoor is ook de nieuwe OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven ingeschakeld.
ProRail wil het contract met OV-fiets in afwachting van een definitieve oplossing tijdelijk verlengen.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: