Kenniscentrum voor fietsbeleid

Vlaamse studie: 'Grote rotondes veiliger voor fietsers'

11-12-2006

Ook in België woedt een discussie over de fietsveiligheid van rotondes. De Vlaamse minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt zegt 'geschrokken te zijn van de resultaten van het onderzoek van het Steunpunt Verkeersveiligheid naar de invloed van rotondes op de veiligheid van fietsers'. Dat onderzoek zou uitwijzen dat rotondes in het algemeen weliswaar veiliger zijn (34% minder ongevallen), maar minder veilig voor fietsers.

[aangepaste tekst: 21/12/2006]
Ook in België woedt een discussie over de fietsveiligheid van rotondes. De Vlaamse minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt zegt 'geschrokken te zijn van de resultaten van het onderzoek van het Steunpunt Verkeersveiligheid naar de invloed van rotondes op de veiligheid van fietsers'. Dat onderzoek zou uitwijzen dat rotondes in het algemeen weliswaar veiliger zijn (34% minder ongevallen), maar minder veilig voor fietsers.

De uitspraken van Van Brempt zijn terug te voeren op een studie van het Steunpunt naar de effecten van de aanleg van rotondes op de verkeersveiligheid van fietsers. Het onderzoek werd uitgevoerd op 95 rotondes op gewestwegen in Vlaanderen. Door de ongevallencijfers te vergelijken met die van andere locaties en te corrigeren voor andere invloeden, becijferde het Steunpunt dat de aanleg van een rotonde leidt tot een gemiddelde stijging van 29% van het aantal verkeersongevallen met fietsers. Voor de zwaarste ongevallen, met doden en zwaargewonden, is de stijging zelfs nog hoger (gemiddeld om en bij de 50%). De resultaten verschillen aanzienlijk naargelang de rotondes liggen binnen dan wel buiten bebouwde kom. Binnen bebouwde kom is de stijging van het aantal ongevallen zeer uitgesproken, buiten bebouwde kom is het effect beperkt.

Eerder deed van het Steunpunt al een uitgebreide literatuurstudie naar de veiligheidseffecten van rotondes. Die studie noemt ook de afmetingen van het middeneiland als een factor die invloed heeft op de verkeersveiligheid van fietsers. Onder meer op basis van Scandinavisch onderzoek concludeert men dat rotondes met een groot middeneiland veiliger zijn voor fietsers. Wellicht heeft dat ? ook - te maken met het feit dat de naderingssnelheid van personenwagens op rotondes met een groot middeneiland lager is dan bij rotondes met een kleiner middeneiland, aldus het rapport.

De minister heeft aan het Steunpunt Verkeersveiligheid gevraagd om nader onderzoek uit te voeren om meer zicht te krijgen op de veiligheid van fietsers op rotondes. De resultaten moeten binnen een half jaar beschikbaar komen.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: