Kenniscentrum voor fietsbeleid

Drie procent minder fietsers onder ziekenhuisgewonden in het verkeer

28-12-2007

Na jaren van groei is het aantal ziekenhuisgewonden onder fietsers in 2006 afgenomen met 3%. Fietsers blijven in relatie tot andere vervoerwijzen wel sterk oververtegenwoordigd bij de ziekenhuisopname. In 2006 was meer dan 40% van de in het ziekenhuis opgenomen verkeersslachtoffers met de fiets onderweg.

In vergelijking met 2005 belandden er vorig jaar in totaal 5,3 procent minder mensen na een verkeersongeval in het ziekenhuis. In 2006 vielen er in totaal 16.750 ziekenhuisgewonden als gevolg van een verkeersongeval, wat neerkomt op een afname van bijna duizend mensen ten opzichte van het jaar daarvoor. 
Procentueel valt de daling op van het aantal slachtoffers onder 15-19 jarigen. Deze leeftijdsgroep telt in 2006 meer dan 10% minder slachtoffers dan in 2005. Hoewel niet kan worden aangetoond dat dit komt door specifiek op deze leeftijd gericht beleid, is het wel plausibel dat gerichte maatregelen hun vruchten lijken af te werpen. Ook in de leeftijdsgroep tussen 25 en 35 jaar is een daling van ruim 10% te zien.

Rapport
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2007
Onderzoeksverslag van analyses naar de samenhang tussen weersomstandigheden, fietsgebruik en het aantal fietsslachtoffers. De jaarlijkse fluctuaties in zowel het fietsgebruik als het aantal fietsslachtoffers kunnen grotendeels verklaard worden door het weer. In de analyses komt tevens een fout in de CBS-cijfers aan het licht.
Rapport
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2007
Study of analyses into the relation between weather conditions, bicycle use and number of cycling casualties. Annual fluctuations in both bicycle use and number of cycling casualties may to a large extent by explained by weather conditions. The analyses also reveal an error in the CBS data.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: