Kenniscentrum voor fietsbeleid

Effect kilometerheffing op fietsveiligheid nog onduidelijk

24-12-2007

Over het effect van de kilometerheffing op de verkeersveiligheid van fietsers is nog weinig bekend. Ook de jongste studie van de SWOV verschaft geen helderheid. Wel beveelt het onderzoekinstituut aan er nader onderzoek naar te doen.

plaatje

De SWOV heeft de mogelijke effecten van 23 beprijzingsvarianten van het Minister van Verkeer en Waterstaat doorgerekend. Op alle wegtypen (snelweg, landelijk, en bibeko) daalt de verkeersprestatie in alle beprijzingsvarianten in vrijwel gelijke mate (met 4 tot 16%). De SWOV noemt dit opvallend, omdat de verwachting was dat beprijzen van het hoofdwegennet zou leiden tot een verschuiving van verkeer naar het onderliggend wegennet. Het gevolg is een 'mogelijke substantiële verbetering' van de verkeersveiligheid met maximaal 13% minder verkeersdoden, aldus de SWOV.
Wie daar het meeste van zullen profiteren valt volgens de SWOV op grond van de beschikbare gegevens niet te becijferen. Ook is niet duidelijk wat de effecten zullen zijn van een eventuele verschuiving in de vervoerwijzekeuze. 'Van een aantal voertuigtypen is bekend dat ze een aanzienlijk hoger risico hebben dan alternatieven. Dat geldt voor motoren versus auto’s, brom-/ snorfietsen versus fietsen of het openbaar vervoer', aldus de SWOV, die overigens in een reactie op de plannen in 2005 aangaf dat een verschuiving van autokilometers naar fietskilometers gepaard moet gaan met investeringen in een duurzaam veilige infrastructuur.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: