Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwe campagne fietsverlichting leidt nog niet tot zichtbare resultaten op straat

14-12-2007

De campagne fietsverlichting heeft in 2006 net als in voorgaande jaren goede resultaten behaald, concludeert Verkeer en Waterstaat. Toch is het aantal fietsers dat voor- en achterlicht voert afgenomen.

plaatje

Op landelijke niveau is de fietsverlichtingscampagne gehouden van 16 oktober 2006 tot half december 2006. Op regionaal en lokaal niveau liepen de activiteiten op het gebied van voorlichting, educatie (met name richting het voortgezet onderwijs) en handhaving langer door, vaak tot eind januari. 
Na drie achtereenvolgende jaren dezelfde uitingen en concept te hebben gebruikt, is voor de campagne 2006 een nieuw concept ontwikkeld met als slogan ‘Val op. Daar kun je mee thuiskomen’. De campagne bestond uit een combinatie van landelijke voorlichtingsactiviteiten, ondersteunende acties van decentrale overheden en maatschappelijke organisaties op lokaal en regionaal niveau en gerichte handhaving door de regionale politiekorpsen.
V&W baseert de conclusie dat de campagne 'goede resultaten' heeft behaald vooral op indirecte indicatoren als bekendheid met de campagne en kennis over fietsverlichting. Die zijn echter nauwelijks veranderd en soms zelf afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren, zo blijkt uit het rapport 'Thuiskomen in 2006', waarin de resultaten van verschillende verkeersveiligheidcampagnes worden doorgelicht. Het percentage dat zegt altijd gebruik te maken van fietsverlichting als men in het donker fietst is wel licht gestegen (fietsers 18+: van 84 naar 88% en fietsers 13-17: van 68 naar 74%). 
Op straat is dat echter nog niet terug te zien. In het meest recente onderzoek van december 2006 / januari 2007 voerde 62% van de geregistreerde fietsers voor- en achterlicht op de fiets. Het gebruik van voorlicht is gelijk gebleven op 74% en het gebruik van achterlicht is drie procentpunten gedaald naar 67%. Ondertussen zijn in 2006 wel aanzienlijk meer bekeuringen uitgeschrevern, een kleine 200.000.
Op langere termijn is overigens wel sprake van een toename van het gebruik van fietsverlichting, want in 2003 reed 48% nog zonder licht. In de periode 2003 tot en met 2006 zijn hierdoor twee verkeersdoden en circa 25 ziekenhuisgewonden bespaard, zo heeft de SWOV becijferd.

Rapport
2007
Een overzicht van de monitoringsresultaten van de verkeersveiligheidscampagnes in 2003-2006 met onder andere de resultaten van de fietsverlichtingcampagnes.
Bert Bellert (Fietsersbond)
14-12-2007 @ 20:43

In mijn persoonlijke waarnemingen tijdens het fietsen naar het werk zie ik op spitsuren nog steeds een sterke toename in het gebruik van voor en achterlicht. De fietsroute in Groningen die ik gebruik , langs de Helperzoom is een hoofdfietsroute voor scholieren en forenzen. Ik fiets deze route al ruim 5 jaar en constateer dat het gebruik van licht tot meer dan 80 % is toegenomen.

Bert Bellert

Theo Zeegers (-)
20-12-2007 @ 08:55

De schattingen van de SWOV op dit punt zijn, al jaren lang, speculatief. Bij mijn weten is er in ons land nog nooit een correlatie gevonden tussen fietsverlichting en ongevalsrisico.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: