Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fiets succesvol in programma Ketenmobiliteit

12-12-2008

Uit een evaluatie van het Senter Novem programma Ketenmobiliteit blijkt dat één op de drie gestarte projecten van toen nog steeds bestaat. Vooral de fietsprojecten gaan verder en redden het nu zonder subsidie. Daarbij zijn het de praktijkexperimenten die het meeste succes hebben. Van de haalbaarheidsstudies redt maar 10 procent het verder zelfstandig.

Tussen 1999 en 2002 opereerde het programma Ketenmobiliteit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat al onder de hoede van SenterNovem. Het was de voorloper van het huidige programma MobiliteitsManagement. Daaruit blijkt ook dat het vooral de grotere projecten te zijn die meer kans op slagen hebben. Van de projecten die meer dan 250.000 euro subsidie kregen, heeft meer dan de helft een succesvol vervolg. Uit de evaluatie bleek ook dat de meeste projecten vanuit commerciële organisaties komen. Een derde hiervan kreeg ook weer een succesvol zelfstandig vervolg. Veel van deze organisaties werken echter in opdracht van de overheid. 23 procent van de projecten kwam direct van overheidsinstanties. Wat opvalt is dat veel projecten aan kennisoverdracht hebben gedaan. Met name bij de succesvolle projecten is er ook veel vraag naar kennis geweest.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: