Kenniscentrum voor fietsbeleid

Noord-Holand pakt fietsknelpunten aan

18-12-2008

Gedeputeerde Staten van Noord Holland hebben besloten hoe de beschikbare 12,5 miljoen euro uit de Impuls Fiets voor 2008 en 2009 verdeeld worden over de provincie. Er gaat geld naar fietsvoorzieningen bij NS-stations, het oplossen van knelpunten in het fietspadennetwerk en naar een Noord-Hollandse fietsrouteplanner.

€ 1,5 miljoen gaat naar de gemeente Haarlem als bijdrage aan de fietsenkelder op het NS-station. Daarmee worden 1000 extra plaatsen in de fietsenkelder gerealiseerd. € 56.250 gaat naar de gemeente Zandvoort voor de plaatsing van een OV-fietsbox op het Stationsplein. Ruim € 1,1 miljoen gaat naar uitbreiding van stallingsvoorzieningen bij diverse NS stations in de provincie.
De provincie subsidieert daarmee gemeenten die mee willen werken aan de Ruimte voor de Fietsplannen van Prorail. Ruim 6,5 miljoen euro wordt besteed aan het oplossen van knelpunten aangedragen door de Fietsersbond. Verder gaat er € 150.000 naar de ontwikkeling van een fietsrouteplanner en € 200.000 naar het realiseren van OV-fietsuitgiftepunten in de provincie.
Tussen 2008 en 2012 is onder de naam Impuls Fiets door Gedeputeerde Staten ruim € 40 miljoen beschikbaar gesteld. De Impuls Fiets is gebaseerd op drie speerpunten, te weten:
• verbetering fietspadennetwerk; vooral het oplossen van de vijftig top-10 knelpunten aangedragen door de Fietsersbond;
• stimuleren van de fiets als voor- en natransport bij het openbaar vervoer;
• ontwikkelen van ICT-toepassingen zoals een fietsrouteplanner.

Nieuws
2008
De Fietsersbond heeft voor vijf Noord-Hollandse regio’s een top 10 gemaakt van knelpunten in het fietspadennetwerk. 48 van de 50 gesignaleerde knelpunten worden door GS van Noord-Holland onderschreven en opgenomen in de Impuls Fiets, waarvoor de komende vier jaar ruim 40 miljoen euro wordt uitgetrokken.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: