Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsplan van 's-Hertogenbosch uit de startblokken

09-12-2009

De begin dit jaar aangenomen Fietsnota 's-Hertogenbosch krijgt handen en voeten met de start van de campagne 'Lekker fietsen' . De campagne belicht de voordelen van de fiets en laat de inwoners zien wat de gemeente doet om fietsen nog aantrekkelijker te maken.

plaatje

Tot 2015 wordt een bedrag van circa € 16,5 miljoen geïnvesteerd om de fietsambitie van de gemeenteraad te realiseren. In 2010 is al € 8 miljoen beschikbaar om 17 fietsprojecten - vooral fietspaden en -stroken - te realiseren, waarvan € 3,1 miljoen subsidie verkregen wordt van de provincie Noord Brabant. Streefdoel van ’s-Hertogenbosch is om het fietsverkeer in de stad te laten groeien van 33 procent naar 44 procent en het externe fietsverkeer van 7 naar 9 procent. Prioriteit heeft het verbeteren van het sternetwerk. De hoofdfietsroutes komen aan de beurt zodra de gemeente kansen ziet. Zo wil men onder meer twee fietssnelwegen realiseren richting Oss en Rosmalen.
Ook het fietsparkeren wordt aangepakt. Het aantal plaatsen in bewaakte stallingen in het centrum wordt fors uitgebreid naar in totaal 3.500 plaatsen. Het stallen van fietsen wordt medio 2010 ook gratis. Daarnaast kijkt de gemeente samen met Prorail naar de mogelijke uitbreiding van fietsenstallingen bij stations. Ook zijn er al extra plekken gerealiseerd bij de transferia. Verder is de politie aangesloten. Met maatregelen en acties willen politie en gemeente eind 2011 een verlaging van het aantal fietsdiefstallen van tenminste 25% ten opzichte van 2008 bereiken.
Met de communicatiecampagne ‘Lekker fietsen’ gaat de gemeente duidelijk maken dat het ook nu al lekker fietsen is in ’s-Hertogenbosch, maar dat het nog lekkerder wordt. Daarnaast wil men 's-Hertogenbosch positioneren als echte fietsstad met aandacht voor innovatie en samenwerken. In dat kader onderzoekt de gemeente of het mogelijk is fietsscouts in te zetten. Deze door de Fietsersbond getrainde vrijwilligers houden de fietspaden en knooppunten in de stad goed in de gaten en geven door waar het beter kan.

Voor de meer info en een filmpje zie: www.s-hertogenbosch.nl/fietsen

Nieuws
2007
De scheiding van auto en fiets/ov is een van de pijlers onder het toekomstige verkeersbeleid van 's-Hertogenbosch. Het autoverkeer wordt gebundeld op een aantal doorstromingsassen. De fietsers kan gebruik maken van sterroutes.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 17
2007
Artikel over de plannen van 's-Hertogenbosch om fiets en openbaar vervoer over eigen routes te leiden zodat meer mogelijkheden ontstaan om te investeren in ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke verdichting.  
Beleidsnota
Ligtermoet & Partners / vzw Mobiel21 , Gemeente 's-Hertogenbosch
2009
Den Bosch wil het fietsaandeel binnen de gemeentegrenzen laten groeien van 33 procent tot 44 procent. Daarvoor wil men veel uit de kast trekken. Niet alleen wordt het fietsnetwerk opgewaardeerd en ontvlochten van het autoverkeer, ook wil men gemeentelijke fietsparkeernormen hanteren en zijn fietsers opnieuw toegelaten in het voetgangersgebied.
Beleidsnota
Ligtermoet & Partners / vzw Mobiel21 , Gemeente 's-Hertogenbosch
2009
Local authorities of ‘s-Hertogenbosch want to increase the percentage of cycling within the town limits from 33 to 44 per cent. For this all stops are pulled out. Not only will the bicycle network be upgraded and devolved from car traffic, but local standards for bicycle parking are to be upheld and cyclists will once again be admitted into pedestrian areas.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: