Kenniscentrum voor fietsbeleid

Huizinga gaat fietsinspanningen inventariseren

16-12-2009

Zoals eerder aangekondigd zal staatsecretaris Huizinga dit voorjaar een reactie geven op de voorstellen uit de Fietsnota van Kamerlid Atsma. Ze bevestigt dit nogmaals in een brief aan de Kamer.

Dan zal niet alleen de inzet van V&W worden aangeven, maar ook wordt inzicht gegeven in de afstemming met de andere relevante departementen over hun (voorgenomen) inzet op de genoemde voorstellen. Verder zal Huizinga een overzicht opnemen van de belangrijkste fietsmaatregelen van dit kabinet. In dit overzicht zullen de maatregelen in de tijd geplaatst worden en zal tevens een financieel overzicht gegeven worden. Daarbij wil Huizinga zowel inzicht geven in de uitgaven die deze kabinetsperiode al gedaan zijn, als in de verwachte uitgaven voor de komende jaren. Verder gaat de staatssecretaris de decentrale overheden vragen om inzicht te geven in hun fietsinvesteringen en input te geven op specifieke voorstellen uit de initiatiefnota.
Van het IPO heeft al eerder een overzicht gekregen van de inzet van de provincies. Aanvullend hierop gaat Huizinga SKVV en de VNG vragen om ook de investeringen van de stadsregio’s en de gemeenten zo goed mogelijk in beeld brengen.
Daarnaast kan de Kamer voor de zomer van 2010 rekenen op een voorstel voor de aanpak van stationstallingen voor de jaren na 2012. En in een visie op het Regionaal Openbaar Vervoer die u deze zomer komt, zal worden ingaan op de rol die de fiets kan spelen in het voor- en natransport van het openbaar vervoer.

Nieuws
2009
Hoewel minister Eurlings het belang van de fiets onderstreept, is hij niet van plan deze kabinetsperiode meer geld uit te trekken voor fietsbeleid dan de 200 miljoen euro die al in de plannen opgenomen is. Dit bleek tijdens de behandeling van de initiatiefnota van Kamerlid Atsma. Zowel de Kamerleden als minister Eurlings waren vol lof over het initiatief van Atsma.
17-12-2009 @ 19:53

Oplossing voor het stallingsprobleem rondom stationsgebieden is de japanse oplossing cilindrisch ondergronds voor 6000 fietsen,tevens dagelijks elke stalling belonen met 1 euro reistegoed op de OV-chipkaart als reistegoed,kan volautomatisch,beloning telt als de fiets dezelfde dag weer wordt opgehaald,hiermee wordt handhavingsbeleid voor het verwijderen van fietsen geaccepteerd,kinderen die naar schoolfietsen dagelijks belonen met 50 cent reistegoed waardoor fietsen in de opvoeding wordt meegenomen en bewegen bevorderd,dus alleen maar voordelen.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: