Kenniscentrum voor fietsbeleid

Kleine subsidie voor Fietsvriendelijke Wijk

31-12-2009

VROM/WWI heeft € 20.000,- beschikbaar gesteld voor het daadwerkelijk fietsvriendelijker maken van één van de aandachtswijken. Gemeenten kunnen voorstellen indienen, die door Fietsersbond en het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) beoordeeld worden.

Het gaat om een vervolg op het initiatief van de Fietsersbond, die in 2009 de openbare ideeënprijsvraag ‘De Fietsvriendelijke Wijk' organiseerde. Vakwereld en studenten hebben voor de ideeënprijsvraag 26 fietsvriendelijke ontwerpen voor aandachtswijken gemaakt. Deze zijn te vinden op www.fietsersbond.nl/ideeenprijsvraag en kunnen ter inspiratie gebruikt worden. De Fietsersbond is één van de ruim 60 organisaties van de Landelijke Alliantie Aandachtswijken die zich met concrete acties inzet op het verbeteren van de aandachtswijken. Dit is een initiatief van VROM/WWI en de Fietsersbond in het kader van het Experiment Gezonde Wijk van de Programmadirectie Wijken. Alle 40 aandachtswijken mogen meedingen naar de subsidie, de steden van het experiment Gezonde Wijk hebben voorkeur.
Voor 1 maart moet de gemeente een voorstel bij de Fietsersbond indienen, met financiële onderbouwing hoe de 20.000 euro besteed gaan worden.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: