Kenniscentrum voor fietsbeleid

Meer plaatsen in Stadsbalkon

28-12-2009

Wethouder Karin Dekker van verkeer heeft bekendgemaakt dat de capaciteit van de fietsenstalllingen in het stationsgebied in Groningen flink wordt uitgebreid. Het Stadsbalkon krijgt er 500 plaatsen bij door extra rekken te plaatsen op de bestaande rekken. Als het nodig is kunnen er later op dezelfde manier nog 450 plaatsen extra komen.

plaatje

Daarnaast worden aan de achterkant van het station ruim 250 fietsklemmen bijgeplaatst, betaald door Prorail. Ook het stallen in de NS-stalling in het weekend blijft gratis en er komen in de stalling beter uitschuifbare rekken. Dit laatste wordt betaald door Prorail.Tot slot zal ook de fietsflat opgeknapt worden en van moderne uitschuifbare rekken voorzien worden, net als in het Stadsbalkon.
De handhaving op hinderlijk gestalde fietsen buiten de stallingsmogelijkheden zal streng blijven om bv. voor slechtzienden de toegankelijkheid te waarborgen. Om de druk op de fietsparkeervoorzieningen te verminderen zal de maximale stallingsduur waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2010 worden teruggebracht naar 5 dagen. Eerder werd de termijn al teruggebracht van een maand naar 12 dagen.

Nieuws
2006
In de afgelopen drie jaar zijn de fietsintensiteiten over de gehele stad Groningen met circa 10 procent gestegen. De jongste cijfers laten opnieuw een stijging zien.
Nieuws
2007
Maar liefst 4100 plaatsen telt de nieuwe fietsenstalling onder het nieuwe stationsplein van Groningen. Het is daarmee een van de grootste stallingen van Europa. Met een eigen fietspad.
Ontwerpvoorbeeld
2007
Groningen, stationsplein, Stadsbalkon. Op het stationsplein van Groningen is een verdiepte stalling gebouwd voor ruim 4.000 fietsen. Boven op de stalling is een groot fietsvrij plein gemaakt. Fietsers kunnen gratis gebruik maken van de stalling die voorzien is van permanent toezicht. De bouwkosten bedragen ongeveer 10 miljoen euro. Met video-impressie.
Artikel
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 26-27.
2007
Realisatie, organisatie en gebruik van het nieuwe Stadsbalkon (verdiepte onbewaakte stalling met toezicht) bij Station Groningen als schoolvoorbeeld voor Nederland.
Artikel
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 26-27.
2007
Implementation, organisation and use of the new Stadsbalkon (underground unguarded bicycle parking facility with monitoring) at Groningen Station as a model for the Netherlands.
Ontwerpvoorbeeld
2007
Free parking underneath Groningen train station square Groningen, Stationsplein, Stadsbalkon. At the Groningen train station square an underground parking facility has been constructed for over 4,000 bicycles. On top of the parking a large bicycle-free square has been created. Cyclists have free use of the parking facility, which has been provided with permanent supervision. Building costs are approximately 10 million Euro. With video impression.
Nieuws
2008
Steeds meer gemeenten gaan over tot het gratis bewaakt stallen van de fiets. In de gemeente Nieuwegein leidde dat al tot een verdubbeling van het gebruik.
Nieuws
2008
An increasing number of Dutch towns are instigating free guarded parking for bicycles. In Nieuwegein use is double already.
28-12-2009 @ 19:40

Helaas,ook gemeente Groningen plaats alleen maar extra rekken zonder naar een echte oplossing te zoeken,jammer.

Chris Munneke (Gemeente Groningen)
05-01-2010 @ 09:57

En een echte oplossing zou zijn....?

Vergeet niet dat aan de zuidzijde van het station ook extra stallingen komen.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: