Kenniscentrum voor fietsbeleid

Amsterdam: Fietsaandeel neemt ook toe ten koste van lopen

04-01-2010

Amsterdammers stappen de laatste twee decennia dus steeds vaker op de fiets. Sinds kort wordt de fiets voor verplaatsingen in de binnenstad zelfs vaker gebruikt dan de auto. Maar de fiets wint niet alleen op de auto, maar vervangt ook vaker het lopen.

plaatje

Dat is één van de conclusies uit een onderzoek van Fokko Kuik en Hans Niepoth van de Dienst IVV van Amsterdam. Ze bestudeerden de trends in de modal split in Amsterdam over de afgelopen 20 jaar. Op landelijk niveau is het aantal fietsverplaatsingen met ruim 20% gedaald. In Amsterdam is juist een tegenovergestelde trend: een stijging met 20%, waardoor het aantal fietsverplaatsingen in Amsterdam nu zelfs hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, aldus de onderzoekers.
In het algemeen neemt het aandeel van de hele korte afstandsverplaatsingen af. Door schaalvergroting in vele sectoren zoals de detailhandel, het onderwijs, de gezondheidszorg en bij culturele evenementen is verdwijnen kleinschalige buurtvoorzieningen en worden deze vervangen door (groot)stedelijke voorzieningen op grotere afstand. Hierdoor neemt het aandeel van het lopen af, ten gunste van de fiets.
Door zijn flexibiliteit wint de fiets ook marktaandeel op het openbaar vervoer. Op korte afstanden (<5km) wint de fiets het ook van de auto. Gezien de tijd die het kost om een parkeerplaats te vinden en de kosten van het betaald parkeren heeft de fiets haar voordeel op de auto de laatste jaren sterk kunnen vergroten. Opvallend is dat de hoogste groei van het aantal fietsverplaatsingen heeft plaatsgevonden onder leeftijdscategorieën boven de 30 jaar. Ook de categorie 12-15 jarigen fietst steeds meer (+20%) en blijft de groep met het meeste fietsgebruik. Daarentegen zijn de groepen tussen de 16 en 30 jaar juist iets minder gaan fietsen. Daar zal de invoering van de OV-studentenkaart ongetwijfeld een verklaring voor zijn, zo denken Kuik en Niepoth.
De fiets wint zijn grotere aandeel vooral in het segment ‘korte ritten binnen de ring’. Voor verplaatsingen op afstanden tussen de 1 en 7,5 kilometer heeft de fiets inmiddels een marktaandeel van 30 tot 50%. Toch lijkt de rol van de fiets binnen Amsterdam nog niet maximaal te zijn, menen Kuik en Niepoth. Hoewel het fietsbezit de afgelopen decennia sterk is toegenomen (nu 73%) ligt het nog duidelijk lager dan in de rest van Nederland (88%).

Overigens mag uit dit alles niet de conclusie worden getrokken dat de fiets het langzamerhand gaat winnen van de auto. Een belangrijke andere trend is namelijk dat verplaatsingen steeds langer worden. Vooral de auto en in mindere mate de trein krijgen daardoor een steeds groter aandeel in de verdeling over de verschillende vervoerwijzen krijgen als je kijkt naar de modal split op basis van reizigerskilometers.

Bestand
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2009
Vergelijking van het fietsbeleid in 5 Nederlandse fietssteden (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) en 5 buitenlandse naburige steden (Kopenhagen, Munster, Freiburg, Gent en Odense).
Nieuws
2007
‘82 pictures of bicycles taken during 73 minutes’, zo luidt de introductie op de website van Brian Wilson (nee, niet die van de Beach Boys). Op de hoek van de Nieuwmarkt nam deze Amerikaan vorig jaar een serie foto’s. Op de website trekt hij amusante vergelijkingen met het fietsen in San Francisco. Hij verbaast zich over het veelzijdige gebruik van de fiets: met boodschappen, een kind voor en één achterop, al bellend, of combinaties van dit alles. De Nederlandse fiets als alledaags gebruiksvoorwerp.  Bekijk het op: www.ski-epic.com/amsterdam_bicycles
Brochure
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2006
Vergleich der Radverkehrspolitik in 5 fahrradfreundlichen niederländischen Städten (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) und 5 Städten im näheren Ausland (Kopenhagen, Münster, Freiburg, Gent und Odense).
Rapport
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2006
Etude comparative de la politique cycliste de 5 villes cyclables néerlandaises (Groningue, Zwolle, Veenendaal, Enschede et Amsterdam) et de 5 villes étrangères voisines (Copenhague, Munster, Fribourg, Gand et Odense).
Rapport
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2006
Comparación de las políticas en materia de bicicleta de 5 ciudades holandesas adaptadas al uso de bicicleta (Groninga, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Ámsterdam) y 5 ciudades extranjeras cercanas (Copenhague, Munster, Friburgo, Gante y Odense).
Rapport
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2010
Comparison of bicycle policy in 5 Dutch bicycle towns (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) and 5 foreign towns (Copenhagen, Munster, Freiburg, Ghent and Odense).
Jan van der Horst (Fietsersbond)
05-01-2010 @ 12:31

Interessante resultaten van het Amsterdamse onderzoek, maar mobiliteit is geen markt, omdat er niet bij alle ritten een prijskaartje geldt van maatschappijen waaruit je kunt kiezen. Er is dus geen marktaandeel, wel aandeel in de mobiliteit.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: