Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsers kijken van dag tot dag

10-12-2010

Woon-werkfietsers kijken naar de lucht, en besluiten vervolgens of ze de fiets pakken. Hoe het weer de dagen ervoor was, maakt niet uit.

plaatje

Dat is één van de conclusie van een studie van de TU Delft naar redenen die de dagelijkse keuze om al dan niet te gaan fietsen beïnvloeden. Onderzoekers Eva Heinen, Kees Maat en Bert van Wee vroegen aan 663 parttime woon-werkfietsen waarom ze soms wel, en soms niet voor de fiets kiezen. De resultaten wijzen uit dat er tal van factoren zijn die het dubbeltje de ene of de andere kant op doen vallen.
Zo wordt de dagelijkse keuze om te fietsen beïnvloed door kenmerken van het werk, kenmerken van de woon-werkreis en weersomstandigheden. Werkers die een pak dragen, spullen moeten vervoeren, een auto nodig hebben voor hun werk, een langere woon-werkafstand hebben, in het donker reizen en diegene die reizen op een dag met hardere wind, met meer regen of een langere periode van regen reizen op die dag(en) minder vaak met de fiets. Maar het is niet zo dat werkers in het pak bijvoorbeeld gevoeliger zijn voor slecht weer. 
Een positief effect op de keuze om te fietsen is gevonden voor een hogere temperatuur en voor langere periode van zonneschijn.
De resultaten geven aan dat factoren die van dag tot dag kunnen veranderen voor een groot gedeelte de dagelijkse keuze om te fietsen bepalen.
Een andere conclusie uit het onderzoek is dat er twee groepen part-time fietsers bestaan: incidentele en regelmatige fietsers. Daar waar incidentele fietsen (zij de minder dan 33 procent van de tijd fietsen) meer beïnvloed worden door positieve weersomstandigheden, zoals een hogere temperatuur en langere periode van zonneschijn, besluiten regelmatige fietsers (die vaker dan 66 procent van de tijd fietsen) vaak om een dag niet te fietsen om meer praktische redenen, zoals een sterke wind en een grotere tripcomplexiteit door meerdere werklocaties of stops op de heen- of terugreis.

Rapport
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2007
Onderzoeksverslag van analyses naar de samenhang tussen weersomstandigheden, fietsgebruik en het aantal fietsslachtoffers. De jaarlijkse fluctuaties in zowel het fietsgebruik als het aantal fietsslachtoffers kunnen grotendeels verklaard worden door het weer. In de analyses komt tevens een fout in de CBS-cijfers aan het licht.
Rapport
T. Thomas en S.I.A. Tutert (Universiteit Twente) en C.F. Jaarsma (Wageningen Universiteit) , Universiteit Twente
2007
Wetenschappelijk artikel over het verband tussen fietsintensiteiten op een wegvak en de weersomstandigheden 
Nieuws
2007
Het Fietsberaad concludeerde onlangs dat het fietsgebruik vooral samenhangt met het aantal warme dagen in een jaar. Onderzoekers van de universiteiten Twente en Wageningen werken nu aan een rekenmodel waarmee het mogelijk is om de fietsstatistieken te corrigeren op grond van de weersinvloeden.
Rapport
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2007
Study of analyses into the relation between weather conditions, bicycle use and number of cycling casualties. Annual fluctuations in both bicycle use and number of cycling casualties may to a large extent by explained by weather conditions. The analyses also reveal an error in the CBS data.
Rapport
Marie-José Olde Kalter , Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
2008
Op basis van bestaande literatuur concludeert het KiM dat beleid voor stimulering van het fietsgebruik naar verwachting het meest effectief is als het zich richt op: - korte verplaatsingen (tot 7,5 kilometer); - groot stedelijke gebieden; - het verhogen van parkeerkosten; - het verbeteren van de reistijdverhouding op een bepaald traject tussen fiets en auto.
Nieuws
2008
Niet het weer maar fysiek ongemak is voor woon-werkers reden om vaak toch maar de auto te nemen in plaats van de fiets. Dat blijkt uit een onderzoek onder Duitse fietsforenzen.
Rapport
Marie-José Olde Kalter , Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
2008
On the basis of existing literature Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) concludes that policies to promote cycling will in all likelihood be most effective when aimed at: - short trips (up to 7.5 kilometres); - metropolitan areas; - raising parking fees; - improving travel time ratios between bicycle and car at specific routes.
Artikel
Eva Heinen, Kees Maat, Bert van Wee , Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
2010
Studie van de TU Delft naar redenen die de dagelijkse keuze om al dan niet te gaan fietsen beïnvloeden.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: