Kenniscentrum voor fietsbeleid

FietsmaaT verbeterd

20-12-2010

Economische ontwikkelingen in het buitengebied kunnen nadelige gevolgen hebben voor de fietskwaliteit van plattelandswegen. Kees Slabbekoorn en Annelieke Landré van waterschap Scheldestromen hebben daarom de FietsmaaT ontwikkeld. Die komt binnenkort voor alle wegbeheerders beschikbaar.

We meldden al eerder op fietsberaad.nl dat Kees Slabbekoorn en Annelieke Landré van Waterschap Scheldestromen veelvuldig tegen de vraag aanliepen of de komst van een camping of bungalowpark het recreatieve fietsverkeer op de smalle plattelandswegen in de wielen zou rijden. De tot nu toe gehanteerde richtlijnen en toetsen, zoals de Landinrichtingstoets, het Handboek Wegontwerp Erftoegangswegen of de Ontwerpwijzer Fiets gaven daar geen uitsluitsel over, of spreken elkaar tegen. Door middel van de FietsmaaT kunnen onder andere gemeenten en provincies op eenvoudige wijze een extra toets uitvoeren. Zo kunnen zij bepalen welke gevolgen het extra auto- of vrachtverkeer heeft op de kwaliteit van de fietsroute.
Menno Westerweele, student op de NHTV in Breda, heeft nu als stageopdracht dit model beoordeeld en verbeterd. Hij bekeek de variabelen op robuustheid en logica en verbeterde de FietsmaaT op een aantal punten. Verder deed hij een aantal aanbevelingen voor een fietskwaliteitmodel, waarmee je een hele recreatieve fietsroute op een groot aantal kwaliteitsaspecten kunt beoordelen. Medio januari 2011 kunnen geïnteresseerden de FietsmaaT downloaden van www.scheldestromen.nl.

Artikel
Kees Slabbekoorn en Annelieke Landré, Waterschap Zeeuwse Eilanden , Nationaal Verkeerskunde Congres 2010
2010
Toetsing van het effect op fietskwaliteit bij nieuwe plattelandsfuncties.
Nieuws
2010
Het is niet toevallig dat de Fietsmaat is ontwikkeld in Zeeland. De berekeningsmethode geeft aan wanneer hinder voor recreatiefietsers is te verwachten op smalle plattelandswegen als gevolg van autoverkeer. Het merendeel van het Zeeuwse wegennet bestaat uit dergelijke wegen.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: