Kenniscentrum voor fietsbeleid

Meeste ernstig verkeersgewonden vallen onder fietsers

16-12-2010

De meeste ernstig verkeersgewonden vallen onder fietsers. In 2008 bijvoorbeeld was 54% van de ernstig verkeersgewonden een fietser. En in tegenstelling tot bij de meeste andere vervoerswijzen is de trend in het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers stijgend in de periode 1993-2008. Dit blijkt uit de Monitor verkeersveiligheid 2010 die de SWOV heeft uitgebracht.

In 2009 vielen er 720 doden in het verkeer. Ruim twee vijfde van deze verkeersdoden (41%) viel onder auto- of bestelauto-inzittenden en ruim een kwart (26%) van deze doden was fietser.
De meeste ernstig verkeersgewonden onder fietsers vallen bij ongevallen waarbij geen motorvoertuigen betrokken zijn, terwijl bij de fietsongevallen met dodelijke afloop vaker wél motorvoertuigen betrokken zijn. Onder gewonde fietsers is het aandeel ouderen relatief hoog, maar dit aandeel is lager dan onder de overleden fietsers; 38% van de ernstig verkeersgewonden onder fietsers was 60 jaar of ouder. Het risico (aantal ernstig verkeersgewonden per miljard reizigerskilometer) voor fietsers is hoger dan
voor voetgangers en auto-inzittenden en laat een stijgende trend zien, zo meldt de SWOV verder. Deze stijgende trend wordt deels veroorzaakt door een toenemende mobiliteit van oudere fietsers, die een relatief hoog risico hebben. In 2007 en 2008 is het risico voor fietsers relatief sterk gestegen. Net als bij het aantal ernstig verkeersgewonden, vertoont ook het risico bij fietsongevallen zonder motorvoertuigen een stijgende trend.

Rapport
W.A.M. Weijermars, Ch. Goldenbeld en N.M. Bos , SWOV
2010
De SWOV voert ieder jaar een onderzoek uit naar recente verkeersveiligheidsontwikkelingen. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen in 2009 in de aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden voor verschillende groepen verkeersdeelnemers, vervoerswijzen en conflicttypen. Daarnaast gaat het rapport in op de ontwikkelingen in het risico om slachtoffer te worden van een verkeersongeval (verkeersdode of ernstig verkeersgewonde). Tot slot komen verkeersveiligheidsmaatregelen en ontwikkelingen in het verkeersgedrag in 2009 aan bod.
Bertus van Lubek (Politie Twente)
04-01-2011 @ 15:46

Ik denk, dat een deel van de ernstig gewonde fietsers mensen zijn, die gebruik maken van een fiets met trapondersteuning. dit is helaas uit de ongevallen registratie van de politie niet op te maken, aangezien er geen onderscheid wordt gemaakt tussen gewone en electrische fietsen. Ik spreek dit vermoeden uit uit mijn praktijkervaring van de laatste jaren als verkeersadviseur/ongevallenanalist bij de Politie Twente.

ik heb meerdere ongevallen waargenomen, waar de betrokken fietsers op een electrische fiets reden

Marina Govaert de Groene (Fietsersbond)
06-01-2011 @ 08:25

Heb ook al opgemerkt dat fietsers met trapondersteuning de snelheid te hoog zetten en dan met ca. 20 km/u door de bebouwde kom suizen, wat veel te snel is, vooral waar er met voorrang van rechts rekening gehouden moet worden. Mensen die op hun gewone fiets maar snelheden van 14 km/u reden en stopten met trappen als ze een zijstraat of obstakel naderden, rijden nu met dezelfde snelheid gewoon door. Ook met fietstochten in groep, merk je dat mensen die overstappen op de nieuwe fiets te hard gaan rijden en mensen op een gewone fiets niet meer meekunnen en zeggen dat het fietsplezier van het uitstapje er af is en ze niet meer meegaan.

JW Laverman (Fietsersbond Rotterdam & Regio)
10-01-2011 @ 22:19

Mogelijk dat trapondersteuning samen met vergrijzing de stijgende trend kunnen verklaren. Maar het basisniveau is al heel erg hoog: Citaat: "De meeste ernstig verkeersgewonden onder fietsers vallen bij ongevallen waarbij geen motorvoertuigen betrokken zijn"  Mijns inziens heeft dat veel te hoge basisniveau van aantallen ernstig gewonden alles te maken met obstakels, slecht weg/fietspad onderhoud, slecht ontwerp en zeer slechte zichtbaarheid in het donker. Wegbeheerders neem uw verantwoordelijkheid!

Jan van der Horst (Fietsersbond)
20-01-2011 @ 10:13

Het is evident dat als de e-fiets meer ouderen op de fiets houdt, er vanzelf meer kwetsbare fietsers op de weg verschijnen op basis van meer mensen in een kwetsbare leeftijd.  Dit zegt dus op zichzelf nog niets over een eventuele onveilige ergonomie van de e-fiets.  

En het lijkt er inderdaad op dat toerclubfietsers op  maar beter kunnen splitsen in groep met en groep zonder e-fiets.   Zelf hoop ik (56) het nog lang zonder e aan te kunnen.

Kees van Malssen (Nederlandse Ligfietsvereniging NVHPV)
02-02-2011 @ 07:41

Is er uit de analyse ook op te maken op welke tijdstippen en op wat voor soort plaatsen de ongevallen plaatsvinden? Dat maakt namelijk nogal wat uit voor de maatregelen die je moet nemen om ze te voorkomen.

Zichtbaarheid 's nachts (en 's avonds/ 's ochtends in de winter) kan drastisch omhoog door wegen en vooral fietspaden van goed reflecterende belijning te voorzien. Een simpele, snel te nemen maatregel. Maar als er "nooit" ongevallen in het donker plaatsvinden dan zal deze mij zeer sympathieke maatregel toch niet de eerste zijn die genomen moet worden.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: