Kenniscentrum voor fietsbeleid

Elektrische fiets krijgt rol van betekenis in modal split

21-12-2011

Het aantal fietsverplaatsingen in de spits in Haaglanden kan de komende jaren met 1% tot 5% stijgen ten gevolge van de opkomst van de elektrische fiets. Het aantal autoverplaatsingen in de spits zal hierdoor met 0,5% tot 1,5% afnemen.

Tot deze conclusie komt Stadsgewest Haaglanden op grond van een analyse van de ervaringen met de elektrische fiets tot nu toe. In het rapport 'Elektrische fiets in Haaglanden' is een aantal proefprojecten waarbij veelal forenzen een tijdje een elektrische fiets mochten proberen naast elkaar gelegd. Het beeld dat daaruit naar voren komt is dat deelnemers aan de diverse forensenprojecten tussen 30 en 60 jaar oud zijn, het aantal vrouwen licht in de meerderheid is en dat de deelnemers gemiddeld 12 km van het werk wonen. De meeste deelnemers gebruiken normaal gesproken de auto of de gewone fiets voor de rit van en naar hun werk, een klein aantal gebruikt het openbaar vervoer. Hoewel ongeveer een kwart van de deelnemers na afloop zegt een elektrische fiets te gaan kopen, ligt dit percentage in werkelijkheid rond de 10 procent.

Op dit moment bezit ongeveer 6% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder een elektrische fiets en is daarnaast ongeveer 10 procent van de Nederlanders geïnteresseerd in een elektrische fiets. 2% tot 4% van de forenzen bezitten op dit moment een elektrische fiets. Onder 65+ers bezit 8 tot 25 procent een elektrische fiets.
Op grond van de analyse concludeert Haaglanden dat het aantal fietsverplaatsingen in de spits in de regio de komende jaren met 1% tot 5% zal stijgen ten gevolge van de opkomst van de elektrische fiets. Wanneer er een aantal snelle fietsroutes in Haaglanden wordt aangelegd, kan het aantal fietsverplaatsingen nog verder stijgen. Ook stallen is daarbij een belangrijk punt, het gaat om relatief dure fietsen. Oplaadpunten zijn van minder belang, aangezien in het woon-werkverkeer over het algemeen veel minder dan 50 km per dag wordt afgelegd en veel accu's afneembaar zijn.
Onderzoeker Jeroen Loijen van Haaglanden pleit er verder in het rapport voor om de elektrische fiets mee te nemen in de monitoring. 'Om een beter beeld te krijgen van het gebruik van de elektrische fiets, is het van belang om deze modaliteit als aparte categorie mee te nemen in monitoringsonderzoeken, zoals het MON, het Mobiliteitsonderzoek Haaglanden en in ongevallenregistraties. Zeker nu de elektrische fiets een steeds substantiëler aandeel in de modal split krijgt.'

Rapport
Ingrid Hendriksen, Luuk Engbers, Jeroen Schrijver, Rene van Gijlswijk, Jesse Weltevreden (bovag), Jaap Wilting (bovag) , TNO, HBD, BOVAG
2008
Een elektrische fiets is een fiets met trapondersteuning: je moet zelf fietsen, maar wordt daarbij ondersteund door een accu. De verkoop van elektrische fietsen in Nederland is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Er is echter weinig bekend over het gebruik en de toekomstmogelijkheden van de elektrische fiets in Nederland.
Rapport
Ingrid Hendriksen, Luuk Engbers, Jeroen Schrijver, Rene van Gijlswijk, Jesse Weltevreden (bovag), Jaap Wilting (bovag) , TNO, HBD, BOVAG
2008
An electric bicycle is a bicycle with pedal support: you have to pedal yourself, but a battery provides assistance. Sales of electric bicycles in the Netherlands have increased considerably over the past few years. Little is known, however, about uses and prospects for electric bicycles in the Netherlands.
Rapport
Jeroen Loijen , Faculteit Civiele Techniek, TU Delft
2011
Met behulp van statistische modellen is onderzocht welke factoren het bezit en het gebruik van elektische fietsen bepalen.
Rapport
Jeroen Loijen , Faculteit Civiele Techniek, TU Delft
2011
With help of statistical models is researched which factors the ownership and the use of electric bikes stipulate.
Rapport
Jeroen Loijen , Stadsgewest Haaglanden
2011
Vervolgonderzoek van het Stadsgewest Haaglanden naar het gebruik van de elektrische fiets in Haaglanden, als aanvulling op het afstudeeronderzoek “Elektrische fietsen in de stroomversnelling”.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: