Kenniscentrum voor fietsbeleid

Apeldoorn stopt met loterij Fiets-en-Win

30-12-2013

De gemeente Apeldoorn stopt met het project waarbij fietsers die hun rijwiel in de stalling parkeerden werden beloond met een lot. De actie heeft niet geleid tot een toename van het gebruik van de stalling. Wel blijft het scansysteem in gebruik, waarmee het gebruik cq. de bezetting van de stallingen is te volgen.

De gemeente Apeldoorn startte in augustus 2010 met het Fiets-en-Win project. Doel was het verhogen van het gebruik van de gratis, bewaakte stallingen in de binnenstad van Apeldoorn. Ook zou het systeem het gebruik van de fiets kunnen bevorderen. Verder kon men met het systeem nauwkeurig het gebruik van de stallingen monitoren

Het concept Fiets-en-Win is door het Fietsberaad samen met de gemeente Apeldoorn en de gemeente Eindhoven ontwikkeld. In de praktijk functioneerde dit als volgt. Iedere keer dat men een fiets in een stalling zette spaarde men denkbeeldige loten, waarmee men verschillende prijzen kon winnen. De prijzen werden door ondernemers ter beschikking gesteld.

Bij de start van en gedurende het project zijn er tellingen in de fietsenstallingen gehouden om het gebruik te bepalen. Hieruit blijkt dat fiets-en-win niet of nauwelijks heeft geleid tot een toename van het gebruik van de stallingen.

Uit de enquête blijkt dat er veel redenen zijn om niet of niet altijd van een fietsenstalling gebruik te maken. Voorbeelden van genoemde argumenten zijn: loopafstand tot bestemming is te groot, gebrek aan sociale veiligheid, bezoek aan binnenstad is kort, mijn fiets wordt niet gestolen en de stalling is niet goed toegankelijk.

De kans op het winnen van een prijs heeft het gedrag niet of nauwelijks veranderd, aldus de gemeente. Het merendeel van de deelnemers aan Fiets-en-Win maakte ook voor die tijd al gebruik van de stallingen.

Verder is gedurende het project de bereidheid van ondernemers afgenomen om prijzen ter beschikking te stellen. En er is veel en toenemende ambtelijke inzet nodig om prijzen te verkrijgen en de speciale website actueel te houden.

Er is een alternatief onderzocht, namelijk het ombouwen naar een spaarsysteem. Het lijkt volgens de gemeente aannemelijk dat er meer mensen zullen deelnemen aan het fiets-en-spaarsysteem dan aan het fiets-en-winsysteem omdat men bij het spaarsysteem 100% zeker is van het krijgen van een geschenk. Maar afgezien van de extra kosten (€6400) die dat met zich mee zou brengen, heeft het binnenstadsplatform aangegeven geen behoefte te hebben aan zo'n systeem.

De invoering van Fiets-en-Win was alleen mogelijk door het bonnetjes-systeem te vervangen door een modernere variant, waarbij een barcode op de fiets en een barcode op een sleutelhanger bij aankomst en vertrek gescand warden. Uit de gehouden enquête blijkt, dat het scansysteem door degenen die hun fiets stallen gemiddeld met het rapportcijfer 8,5 gewaardeerd wordt.

Het scan-systeem levert ook gegevens over ondere andere. de bezetting van de stallingen en de tijd dat een fiets gestald wordt. Het scan-systeem blijft dan ook in gebruik.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: