Kenniscentrum voor fietsbeleid

Duits onderzoek: fietsstroken ook nuttig op smalle wegen

11-12-2013

Hoewel fietsstroken over het algemeen hoogstens als 'second best' option worden beschouwd, kunnen ze soms uitkomst bieden. Bij proeven in Duitsland bleken automobilisten snelheid te minderen en meer afstand te houden.

Volgens de Duitse richtlijnen zijn fietsstroken pas aan de orde bij een wegbreedte van minimaal 7 meter. In een aantal steden in Baden-Württemberg werden de effecten onderzocht van het aanbrengen van eenzijdige of tweezijdige fietsstroken op wegen binnen de bebouwkom smaller dan 7 meter, waar tot 12.000 voertuigen per dag passeerden.

Uit de samenvatting van het onderzoek dat nu beschikbaar is valt af te leiden dat de eenzijdige fietsstroken weinig succesvol waren. De positieve effecten vielen weg tegen de negatieve effecten als gevolg van het feit dat zo'n oplossing onduidelijkheid schept voor weggebruikers.

Over de tweezijdige fietsstroken zijn de onderzoekers wel te spreken. Belangrijkste resultaat is dat er minder conflicten werden waargenomen. Verder nam de snelheid van het autoverkeer af. En hoe smaller de rijloper, hoe groter de afname van de snelheid.

Uit videowaarnemingen bleek verder dat de afstand tussen automobilist en fietser bij het inhalen licht toenam, evenals de afstand van de fietser tot de trottoirband.

Brede stroken (1,40m) scoorden over het algemeen beter dan smallere stroken (1,25m ).

Conclusie van het onderzoek: tweezijdige fietsstroken met een smalle rijloper zijn goed in te zetten op wegen smaller dan 7 meter in gevallen waar andere oplossingen, zoals een andere indeling van het parkeren cq. een snelheidsreductie (van 50 km/uur) tot 30 km/uur, niet haalbaar zijn.

Van der Wal (ZZP-er)
12-12-2013 @ 18:15

En in Engeland noemen ze de ruimte langs geparkeerd auto's: "The door zone." Fietsstroken zijn wel zinvol, omdat ze stippellijn aangeeft tot hoever de deuren van geparkeerde auto's op kunnen gaan. Als je over de stippellijn fietst, fiets je redelijk veilig. Je moet wel assertief zijn om deze afstand van geparkeerde auto's te bewaren bij voorbij rijdende auto's.

Piet van der Linden (Fietsersbond landelijk bureau)
13-12-2013 @ 13:45

In Nederland heet die ruimte een Schrikstrook. Zie Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW 230), hoofdstuk 5, voorzieningenblad V11, pag. 159.

Om onduidelijke redenen wordt deze te vaak niet toegepast in situaties dat er genoeg ruimte voor is.

Renaat Van Hoof (Fietsersbond Afdeling Antwerpen (België))
14-12-2013 @ 11:48

In België zijn stroken met twee evenwijdige onderbroken lijnen dan weer 'fietspaden' met de daarbij horende regels.

Roland Haffmans (-)
14-12-2013 @ 18:20

Rijbaanbreedte van 4.10 m + aan beide zijden naast parkeren 1.40 m fietsstrook + 0.5 m schrikstrook is in Nederland heel ongewoon. Vaak vervallen de schrikstroken en is de rijbaan zo'n 5 m

Van der Wal (ZZP-er)
15-12-2013 @ 00:02

As ik dit zo lees, dan trek ik de conclusie dat het theoretisch best goed geregeld is, maar dat deze theorie in de praktijk genegeerd wordt. Klopt dit?

Michèl Post (Fietsersbond)
06-01-2014 @ 16:34

Fietsstroken die niet voldoen aan de richtlijn ASVV (sinds 2012 minimaal 2 meter breed) en waarbij auto's af en toe op de fietsstrook moeten rijden omdat de rijbaan onvoldoende ruimte biedt, kun je volgens mij beter uitvoeren als suggestiestroken. Je schept dan geen verwachtingen die je niet kunt waarmaken. (En noem een suggestiestrook geen fietssuggestiestrook, want die term bestaat officieel niet.) Bij fietssuggestiestroken niet vergeten een parkeerverbod in te stellen, want die krijg je er bij fietsstroken wel gratis bij.

06-01-2014 @ 18:56

Het verslag bevat een vertalfoutje die tot misverstanden leidt: Het onderzoek gaat over "Schutzstreifen" (onderbroken lijnen; minimal 1,25 meter breed) en die zijn min of meer hetzelfde als suggestiestroken. "Schutzstreifen" mogen alsnodig (b.v. door grote vrachtwagen) tijdelijk overreden worden. Dus zijn ze bijzonders geschikt voor een krap profiel, waar geen ruimte voor gewone fietsstroken bestaat. "Radfahrstreifen" (zo noemen wij in Duitsland fietsstroken) hebben dikke doorgetrokkene lijnen, zijn minimal 1,50 meter breed en wettelijk min of meer gelijkgestelt aan fietspaden (geen overrijden door autos!). Dat betekent  (zonder geparkeerde autos) een minimal rijbaanprofiel van 9 meter.

Het onderzoek benadrukt met verdere details wat wij al lang weten: Suggestiestroken kunnen als het een goed ontwerp is een oplossing voor wegen (bibeko) zijn waar geen ruimte voor fietsstroken bestaat. Een slecht ontwerp is vaak slechter dan geen suggestiestrook.

Marina Govaert de Groene (Fietsersbond)
07-01-2014 @ 13:23

Ik vraag me nog steeds af, hoewel we 1 europa zijn, dat er nog steeds zoveel verschil is in richtlijnen en snelheden. Al in Duitsland, Vlaanderen, Frankrijk en Engeland gefietst en met de camper gereden en het is steeds weer eerst lezen wat de verkeersregels zijn, waar mag je wel of net niet fietsen. Wat is de snelheid van het verkeer en waarom heet wat bij ons een fietsstrook is die in bijv. Vlaanderen wel (verplicht) fietspad. In Nederland is alles veel duidelijker en nog weten sommigen niet hoe zich te gedragen. Zo reden wij met de fiets in Engeland en Frankrijk op een grote rotonde en moet je gewoon met het verkeer mee, naar de middenstrook en dan weer terug want als je aan de rand blijft hangen dan hinder je alle verkeer en als je het goed aanpakt heb je geen problemen, maar hier kennen we dat niet. Wij leggen overal fietspaden. Ik persoonlijk heb daar helemaal geen moeite mee gehad, mijn man daarentegen moest ik meeloodsen anders kwam ie in de knoop met het verkeer en in Engeland moet je dan ook nog eens tegengesteld rijden. Langs de Rijn in Duitsland konden we veelal naast het water fietsen(vrijliggend fietspad, meestal ook nog verhoogd, maar telkens als we in een dorpje kwamen moesten we oversteken aan het begin en ook weer aan het eind. Wel is men vriendelijk in het verkeer. Sommige bestuurders leren het nooit, maar wij hebben geen klagen gehad.

Renaat Van Hoof (Fietsersbond Afdeling Antwerpen (België))
09-01-2014 @ 17:32

Een grotere eenmaking zou wel fijn en logisch zijn. Er is hier en daar wat beperkte Europese regelgeving en er is het verdrag van Wenen dat echter niet door alle lidstaten ondertekend is en door sommigen onder voorbehoud. Bovendien is er geen controle op naleving van het verdrag:
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Wenen_%281968%29
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergelijking_van_de_Europese_verkeersborden

De borden zijn dus nog (op enkele uitzonderingen na) behoorlijk gelijklopend, voor de verdere regels is dat minder het geval. Om nog maar te zwijgen over ontwerprichtlijnen van openbaar domein.
Een verdere eenmaking zal niet makkelijk zijn. Wie zal zich moeten (en willen) aanpassen?  Zelf binnen één staat leiden wijzigingen van verkeersregels al tot ellelange discussies. (Voorbeeld: invoeren van naar 'rechts door rood' voor fietsers in België heeft lang geduurd, en nu nog zijn er diverse overheden die er alles aan doen om die wetswijziging dode letter te laten.)

Overigens heeft het verdrag van Wenen ook nadelen. Lidstaten die dit verdrag volledig hebben goedgekeurd (en zich er braaf aan houden) kunnen diverse - naar mijn gevoel wenselijke - wijzigingen in de verkeerswetgeving niet doorvoeren omdat deze in strijd zouden zijn met dat verdrag.

Marina Govaert de Groene (Fietsersbond)
09-01-2014 @ 19:47

Beste Renaat, ik paste die regel rechtsaf door rood als 15 jarige in Zelzate 40 jaar geleden al toe, toen ik daar naar het middelbaaronderwijs fietste. Het mocht niet, maar ik deed er geen mens pijn mee of reed die in de weg of de wielen.  Bij ons rijden wel de Vlaamse wielertoeristen in groep met een volgwagen, op de (100 km/u) autoweg. Een marktkramer met een kleine vrachtauto en een marktkraam moest daar achter blijven rijden, want inhalen mag niet, de bekende dubbele doorgetrok-ken streep met groene lijn. Op de Tractaatweg idemdito vele fietsers en bromfietsers van de autoweg geplukt, omdat ze niet weten hoe ze anders in Terneuzen moesten komen. Dus volgen ze de borden voor het autoverkeer maar en fietsen rustig naast vrachtverkeer en auto's die 100km/u rijden op de bermstreep of er net naast. Zulke taferelen krijg je dan. Snap wel dat het niet mogelijk is om alle regels overal toegepast te krijgen, maar andere landen komen wel bij ons kijken hoe de fietser hier vertroeteld wordt.

Samenwerken en ideeen uitwisselen is heel nuttig en als vrijwilliger op veel gebied heb ik ook veel opgestoken en geleerd. Onze kinderen profiteren van hetgeen ze gezien en gedaan hebben tijdens de fietsvakanties nu nog. Je bent altijd wel eens voetganger, fietser, autobestuurder of passagier en wat ik ook steeds zeg is; laat men idereen eens met een vrachtauto meerijden!!! Er vallen nog te veel slachtoffers, omdat men denkt dat men wel gezien wordt, door die bestuurder.  

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: