Kenniscentrum voor fietsbeleid

Alternatief voor een fietspaal

17-12-2014

Een boomstam dwars over een groenstrook. Het bleek in Houten een probaat middel om een sluiproute voor auto’s af te sluiten. Die zochten via de groenstrook en het fietspad de kortste weg de wijk uit. De oplossing maakte het mogelijk een gevaarlijk anti-auto fietspaaltje midden op het fietspad te verwijderen.

plaatje

Het is één van de ervaringen die zijn verwerkt in de nieuwe versie van het ‘Keuzeschema sanering palen op fietspaden’. Naast de resultaten van een aantal recente onderzoeken naar een veilige vormgeving van locaties waar fietspalen onvermijdelijk zijn.

Met het schema kunnen wegbeheerders bekijken of en waar een fietspaal al dan niet zinvol is en hoe ze zo veilig mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

Te beginnen bij de vraag Is er (zonder palen) een probleem? Want als het ook maar even kan, zou men fietspalen moeten zien te vermijden. Ze zorgen voor vele tientallen soms zeer ernstige verkeersslachtoffers. In het nieuwste nummer van Fietsverkeer is een aantal schrijnende gevallen opgetekend van fietsers die slachtoffer werden van een botsing met een fietspaaltje en daar nog jarenlang de gevolgen van met zich meedragen.

De volgende vraag is of het probleem ook is op te lossen zonder palen. Zie het voorbeeld met de boomstam, maar er zijn soms ook andere oplossingen mogelijk, zo laat het Keuzeschema zien.

Als er dan toch een fietspaal moet komen, helpt een zorgvuldige uitvoering ongevallen voorkomen. CROW-Fietsberaad liet de afgelopen maanden een aantal onderzoeken uitvoeren naar de verschillende uitvoeringsaspecten, zoals de zichtbaar van een fietspaal en de beste plaats en inrichting van een locatie.
Ze zijn uitvoerig beschreven in CROW-Fietsberaad publicatie 27 ‘Evaluatie aanbevelingen palen op fietspaden.’ En verwerkt in de nieuwe versie van het Keuzeschema. 

Belangrijk factor is de breedte van het fietspad ter plaatse van de paal. Voor het weren van personenauto's is voor een veilige fietsdoorgang 160-180  cm tussen de palen nodig als het gaat om het weren van personenauto's en 200 cm als het vooral om bestelauto's gaat en 230 cm voor vrachtauto's. Het uiteindelijke ontwerp hangt ook samen met omgevingsfactoren als de aawezigheid van een wand langs het fietspad, de dikte van het fietspaaltje, de noodzaak van een betonvoet, enzovoort. Daarvoor ontwikkelde CROW-Fietsberaad een eenvoudige tool in de vorm van een Excelsheet, waarmee mern eenvoudig tot de aanbevolen oplossing komt. 

Tenslotte is in het Kezeschema nu ook de ‘nazorg’ opgenomen. Want ook fietspalen vragen onderhoud en monitoring om te zien of het gewenste effect hebben.

Voor gemeenten die aan de slag willen met het saneren van fietspaaltjes, ontwikkelde CROW-Fietsberaad nog een speciale tool in de vorm van een website waar burgers fietspaaltjes kunnen melden en aangeven of ze gevaarlijk zijn of welke paaltjes juist zouden moeten blijven. Op dit ogenblik zet de gemeente Soest de tool in, zie www.fietspaaltjes.nl/soest.

Notitie
Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2014
Dit keuzeschema helpt wegbeheerders bij afwegingen over de plaatsing van palen op fietspaden. Daarnaast geeft de notitie aanbevelingen over een veilige vormgeving van een locatie met palen. Het keuzeschema is in december 2014 geheel vernieuwd op basis van uitgebreide praktijkevaluaties.
Notitie
ADFC Bonn
2012
Entscheidungsschema zum Umgang mit Pollern auf Radwegen. Duitse vertaling Keuzeschema sanering paaltjes op fietspaden.
Artikel
Ron Hendriks, Karin Broer , Fietsverkeer 35
2014
Fietspaaltjes zijn verantwoordelijk voor enkele honderden fietsongevallen per jaar, vaak met ernstige afloop. Daarom initieerde het Fietsberaad een aantal pilots en onderzoeken om tot een veiliger weginrichting te komen.  
Rapport
CROW-Fietsberaad
2014
In mei 2012  publiceerde CROW- Fietsberaad de eerste versie van het “Keuzeschema sanering van palen op fietspaden”, dat een tweeledig doel had. Sindsdien heeft CROW-Fietsberaad in samenwerking met een groot aantal partijen de aanbevelingen uit het keuzeschema getoetst in de praktijk. Deze publicatie geeft een uitgebreide samenvatting van alle onderzoeksresultaten.
Bestand
CROW-Fietsberaad
2014
Deze tool helpt wegbeheerders te bepalen welke vormgeving van een palenlocatie uit het 'keuzeschema sanering palen op fietspaden' het meest geschikt is voor een specifieke situatie.
Dick Mastbergen (Fietsersbond)
02-01-2015 @ 17:33
Sinds wanneer is een auto die een stukje afsnijdt een groter probleem dan een verongelukte fietser?
Riet Beukert (particulier)
07-01-2015 @ 17:26

Heel vaak staan er fietspalen en kan de auto er gewoon langs. Dus wat is dan de functie van zoiets? Ze gaan gerust een stukje over de stoep hoor.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: