Kenniscentrum voor fietsbeleid

De 10 meest gelezen nieuwsartikelen van 2014

29-12-2014

Voor het fietsbeleid was 2014 een goed jaar. De aandacht groeide en er werden veel concrete maatregelen in gang gezet. De top 10 van meest gelezen artikelen biedt een aardige doorsnee van nieuwe initiatieven.

plaatje

Help de fietser onder de Bieb
"Ik wist niet eens dat er een fietsenstalling is. Terwijl ik alleen maar per fiets naar de centrale bieb ga''. Dat meldde één van de inzenders van de prijsvraag die Stadsdeel Centrum van Amsterdam lanceerde om de leegstand van de ondergrondse fietsenstalling bij de bibliotheek tegen te gaan. Een probleem dat we ook in andere gemeenten zien. Onbekend maakt onbemind. Daar staat tegenover dat de nieuwe ondergrondse stallingen bij Utrecht CS en Rotterdam CS succesvol bleken, dankzij de zorgvuldige vormgeving en gerichte handhaving buiten de stalling.

600 miljoen voor Beter Benutten 2  
Voor het vervolg op het programma Beter Benutten heeft minister Schultz met 12 regio’s nieuwe afspraken gemaakt om de komende jaren met extra maatregelen de drukte tijdens de spits verder te verminderen. Het ministerie en de regio’s gaan aanvullend samen 600 miljoen euro investeren in de periode 2014-2017. In het laatste nummer van Fietsverkeer (nr. 35) een overzicht van de stand van zaken. En tips voor gemeenten die nog willen aanhaken.

Roosegaarde - Van Gogh fietspad
Diverse partners in de regio, waaronder de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven, investeerden €7 ton in dit innovatieve fietspad, dat onderdeel is van de Van Gogh fietsroute. Publicitair in ieder geval een (internationale) topper. Ook de zonneweg in Krommenie haalde het nieuws. Recent nog omdat de vrieskou tot breuken in het wegdek leidde. Waarmee ook duidelijk wordt dat dergelijke innovaties vaak een lange weg te gaan hebben voordat ze deel kunnen gaan uitmaken van het reguliere fietsbeleid.

Aantal ernstig gewonden licht gedaald  
Het aantal ernstig verkeersgewonden is in 2013 met 3,6 procent gedaald, maar het is nog te vroeg om van een dalende trend te spreken. En ook is nog niet duidelijk hoe het met de fietsers gaat. De registratie van verkeersongevallen is nog altijd niet op orde.

Aftrap voor Tour de Force 2015-2020 
Hoe leiden we de verdere groei van het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven.

Alternatief voor een fietspaal
Een boomstam dwars over een groenstrook. Het bleek in Houten een probaat middel om een sluiproute voor auto’s af te sluiten. In plaats van het traditionele – vaak gevaarlijke - fietspaaltje. Een onderwerp dat in veel gemeenten aandacht kreeg, ook dankzij de publicatie ‘Keuzeschema sanering palen op fietspaden’ van het Fietsberaad.

Alternatieve fietsroutes naar universiteit Groningen slaan aan
De gemeente Groningen probeerde ook dit jaar in de introductieweek voor studenten fietsers verleiden om een andere fietsroute naar de universiteitscampus Zernike te kiezen. Je ziet het meer. Ook Utrecht probeert zo de druk op bepaalde fietsroutes te verlichten. Met wisselend succes overigens.

Ambassadeurs ondertekenen manifest Lokale aanpak veilig fietsen
Tien ambassadeurs voor Fietsveiligheid en Verkeersveiligheid in Zuid-Holland tekenden het manifest "Lokale Aanpak Veilig Fietsen”. De ambassadeurs willen met het manifest voeding geven aan de programma’s van de nieuwe colleges. 

Ambitieus fietsbeleid goed voor Brussel
Een ambitieus fietsbeleid kan Brussel tot 550 miljoen euro opleveren. Vooral de gezondheidseffecten dragen positief bij. Dat bleek uit een studie die Brussel Mobiliteit liet uitvoeren naar de kosten en baten van het fietsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De aandacht voor de fiets groeit ook in België dat dit jaar een eigen Fietsberaad kreeg.

Roland Haffmans (-)
30-12-2014 @ 12:35

@: "Voor het fietsbeleid was 2014 een goed jaar, er werden veel concrete maatregelen in gang gezet."  -  Welke maatregelen? 

- Zonnepanelen in een fietspad is een leuk bestuurlijk speeltje, geen fietsvoorziening, ze verslechteren juist de befietsbaarheid. Een windscherm met zonnepanelen is zinniger.

- Een wel gratis maar onbewaakte ondergrondse fietsenstalling die uit de loop ligt, wordt begrijpelijk weinig gebruikt. De onwil om een binnendoorverbinding te maken is veelzeggend.

- Die nieuwe fietsroute naar de Groningse Zernike campus is nodig, omdat het autoverkeer teveel hinder van die fietsstroom ondervond

- In Brussel wordt nog altijd weinig gefietst mede door gebrekkige fietsvoorzieningen. Tekend is dat de snelle fietsroute uit Leuven eindigt bij de Brusselse gemeentegrens.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: