Kenniscentrum voor fietsbeleid

NS betaalt mee aan stationsstallingen, maar Rijk springt eventueel bij

16-12-2014

‘NS draagt naar redelijkheid bij aan de integrale kosten van het fietsparkeren bij stations, waarbij een evenwichtige kostenverdeling tussen alle bij het fietsparkeren betrokken partijen het uitgangspunt is.’ Zo staat het in het contract voor de Concessie voor het hoofdrailnet 2015-2025, dat staatssecretaris Mansveld (IenM) heeft getekend met Timo Huges, president-directeur van de NS. Deze vervoerconcessie voor het hoofdrailnet gaat op 1 januari 2015 in en is 10 jaar geldig.

De formulering is conform de voorgestelde tekst in de motie die Kamerlid Dik-Faber in oktober indiende over fietsparkeren in de NS-concessie. Een motie die toen overigens nog door Mansveld ontraden werd.

Wel wordt in de Concessie de mogelijkheid open gehouden dat het ministerie van Financiën bijspringt als de bijdrage van NS de €10 miljoen zou overstijgen. Letterlijk stelt de Concessie: ‘Wanneer dit een substantieel hogere bijdrage van NS vergt dan dat NS in 2014 betaalt en die niet past binnen de financiële kaders van de concessie, dan zal in overleg tussen de concessieverlener, het ministerie van Financiën (als aandeelhouder) en NS, voorafgaand aan het vastleggen van die bijdrage, naar een oplossing worden gezocht. De resultaten van dit overleg behoeven de instemming van alle partijen, die zij niet op onredelijke gronden zullen onthouden. Het overleg is in ieder geval noodzakelijk indien door verhoging van de bijdrage een netto financieel effect ontstaat groter dan 10 miljoen euro tijdens de concessieperiode.

In de nieuwe Concessie wordt verder gesteld dat NS in ieder geval verbeterinitiatieven neemt gericht op het stallen, parkeren en vervoeren van fietsen en dat NS in redelijkheid zorgt, samen met andere partijen, voor voldoende fietsparkeerplaatsen in de stationsgebieden en voor optimale benutting van de beschikbare fietsparkeerplaatsen in het stationsgebied. ‘Deze gezamenlijke inspanning is er onder meer op gericht dat er op een redelijke loopafstand van een station gratis fietsparkeermogelijkheden beschikbaar blijven, aldus de concessietekst waarbij wordt aangegeven dat ‘binnen 400 meter van het station’ wordt beschouwd als ‘redelijke loopafstand’.

Brief
Tymon de Weger (voorzitter programmaraad CROW-Fietsberaad) en Otto van Boggelen (programmamanager CROW-Fietsberaad)
2014
In deze brief adviseert het kenniscentrum CROW-Fietsberaad om de concessieverlening voor het hoofdrailnet te benutten voor een doorbraak in de fietsparkeerproblemen rond stations.
Nieuws
2014
De NS moet een derde van de kosten van de fietsenstallingen bij stations voor zijn rekening nemen. Nu betaalt NS niet meer dan circa twee procent van de feitelijke kosten, terwijl de gebruikers vooral klanten van NS zijn. Dit stelt de VNG in een brief aan staatssecretaris Mansveld van IenM op basis van een advies van het Fietsberaad.
Brief
J.N. Baljeu, voorzitter SkVV , SKVV
2014
In deze brief sluit de belangenorganisatie van de stedelijke regio's SKVV zich aan bij het pleidooi van de VNG om de aanpak van het fietsparkeren bij stations beter te regelen.
Brief
drs. C.J.G.M. de Vet, directieraad VNG , VNG
2014
In deze brief sluit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zich aan bij het advies van CROW-Fietsberaad om het fietsparkeren bij stations beter te regelen in de NS-concessie.
Brief
VNG
2014
Formele inspraakreactie van de VNG op de concept-ontwerpen van de beheer- en vervoerconcessies voor het hoofdrailnet 2015-2024
Nieuws
2014
Het ziet er naar uit dat NS in de toekomst een grotere financiële bijdrage moet leveren aan het fietsparkeren bij stations. Daarvoor lijkt zich een meerderheid af te tekenen in politiek Den Haag. De vraag is nog wel hoe dat geregeld gaat worden.
Beleidsnota
Dik-Faber (CristenUnie)
2014
In deze motie verzoekt de Tweede Kamer de regering om in de vervoersconcessie op te nemen dat de NS naar redelijkheid bijdraagt in de integrale kosten van het fietsparkeren bij stations.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: