Kenniscentrum voor fietsbeleid

Amsterdam onderzoekt schuine trottoirband en schrikstrook

05-04-2016

De afgelopen jaren heeft Amsterdam al veel werk gemaakt van het verwijderen of het beter zichtbaar maken van fietspaaltjes op de fietspaden. De komende jaren zijn andere obstakels aan de beurt, zoals hoge trottoirbanden, verhoogde rijbaanscheidingen op het fietspad en fietsenrekken die dicht bij het fietspad staan.

Zo wil men de toepasbaarheid van kantmarkering langs vrijliggende fietspaden bekijken, waarbij de vraag is in hoeverre dit helpt om botsingen met de trottoirbanden - ook in het donker - te voorkomen. En in hoeverre de ruimte op het fietspad hierdoor beter wordt benut.

Ook de trottoirband is onderwerp van onderzoek. Er wordt in ieder geval gekeken naar schuine, haakse en gelijkvloerse trottoirbanden. Een hoge trottoirband tussen fietspad en trottoir en fietspad en rijbaan kan ernstige ongevallen met fietsers veroorzaken. Een schuine of gelijkvloerse trottoirband is de beste maatregel om fietsbotsingen met de trottoirband te voorkomen, zo verwacht men. Maar het is nog onduidelijk of dit tot meer fiets-voetganger conflicten zal leiden dan wanneer er een hoogteverschil is.

Verder komt de schrikstrook in beeld. Botsingen van fietsers tegen autoportieren komen in Amsterdam veel voor. Van de fietsongevallen die in ziekenhuizen tussen 2000 en 2012 werden geregistreerd waren 299 ernstig gewonde fietsers tegen een autoportier gebotst, zo meldt de nieuwe verkeersveiligheidsplan van de gemeente. Om deze ongevallen te voorkomen kan worden overwogen om parkeerplaatsen te verwijderen. Een alternatief is het aanleggen van een schrikstrook tussen de fietsstrook en geparkeerde (vracht)auto’s zoals het Fietsberaad al eerder voorstelde. Een schrikstrook is een strook van afwijkende markering waardoor fietsers minder dicht bij geparkeerde auto’s zullen rijden. Zo’n strook kan ook helpen bij het voorkomen van botsingen met obstakels die direct naast de fietsstrook op het voetpad staan, zoals fietsenrekken, als blijkt dat die niet kunnen worden verplaatst.

Bestand
Peter Morsink
2013
Een onderzoeksvoorstel voor een Vergevingsgezind fietspad, een pad waarop enkelvoudige letselongevallen beduidend minder optreden en rekening houdt met de oudere fietser. Ingediend naar aanleiding van de uitvraag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te komen met ideeen om het aantal ongevallen onder fietsers terug te dringen.
Notitie
CROW-Fietsberaad
2016
Deze notitie geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek naar het gedrag van fietsers en automobilisten op wegen met fietsstroken. De conclusies zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor wegbeheerders.
Artikel
Fietsberaad , Fietsverkeer 37
2015
Vrijliggende fietspaden bieden fietsers de meeste veiligheid en comfort. Maar vaak ontbreekt daarvoor de benodigde ruimte. Fietsstroken zijn dan een ‘next best’ oplossing. Onderzoek van CROW-Fietsberaad maakt duidelijk hoe je die zo goed mogelijk inpast.  
Dick Mastbergen (Fietsersbond)
03-05-2016 @ 21:03

Bravo! Er zijn nu gelukkig fietspadontwerpers die wel nadenken

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: