Kenniscentrum voor fietsbeleid

Programmaraad CROW-Fietsberaad zoekt drie nieuwe leden

30-03-2016

De programmaraad van CROW-Fietsberaad is op zoek naar drie nieuwe leden die willen bijdragen aan de kwaliteit en de vernieuwing van het fietsbeleid in Nederland. Belangstellenden moeten aantoonbare ervaring hebben met (aspecten van) het fietsbeleid.

Voor het kenniscentrum CROW-Fietsberaad is de programmaraad een belangrijke link met de praktijk. De programmaraad adviseert over de inhoudelijke koers. Worden de juiste onderwerpen opgepakt? Voldoet de kwaliteit van de activiteiten? Kunnen de adviezen op draagvlak rekenen? CROW-Fietsberaad streeft naar een evenwichtige samenstelling, met deskundigheid uit alle voor het fietsbeleid relevante sectoren. Gezien de huidige samenstelling van de programmaraad, heeft CROW-Fietsberaad de volgende voorkeuren geformuleerd:

  • Eén nieuw lid is werkzaam bij een middelgrote gemeente; 
  • Twee nieuwe leden zijn werkzaam bij een adviesbureau op het gebied van infrastructuur, mobiliteit en/of stedenbouw;
  • Vooral personen werkzaam in de noordelijke- of zuidelijke provincies worden uitgenodigd om te reageren.

Het lidmaatschap vergt een tijdsinvestering van circa 30 uur per jaar. Alle leden worden geacht een actieve bijdrage te leveren aan de vier jaarlijkse vergaderingen (en een excursie) van de programmaraad. Tijdens deze vergaderingen worden de activiteiten van CROW-Fietsberaad en nieuwe ontwikkelingen besproken. Daarnaast kunnen leden naar eigen inzicht een bijdrage leveren aan themabijeenkomsten en begeleidingscommissies van onderzoeken en pilots. Leden die werkzaam zijn voor gemeenten worden benoemd voor een periode van maximaal 6 jaar. Leden die werkzaam zijn voor een adviesbureau worden benoemd voor een periode van maximaal 2 jaar.

Belangstellenden kunnen zich tot 30 april 2016 aanmelden via dit formulier. In de tweede helft van mei en juni worden gesprekken gevoerd met een selectie van de belangstellenden.

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum van en voor decentrale overheden en maakt onderdeel uit van CROW. Deze wervingsprocedure is een uitvloeisel van de nieuwe regels voor het lidmaatschap, die CROW-Fietsberaad op 19 februari 2016 heeft herzien.

Notitie
Otto van Boggelen , Het Fietsberaad
2012
In de fiets vergadering van 24 november 2011 hebben de leden van het programmaraad Fiets regels opgesteld voor het lidmaatschap. In deze notitie zijn deze regels vastgelegd. Laatste aanpassing 16 februari 2016.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: