Kenniscentrum voor fietsbeleid

Tour de Force maakt meters

30-03-2016

De Agenda Fiets van de gezamenlijke overheden in Nederland - de Tour de Force 2020 – begint vorm te krijgen. Na het startschot, eind vorig jaar, zijn alle ploegen inmiddels bezig de kansen en mogelijkheden rond de verschillende thema’s te inventariseren. De nieuwsbrief van de Tour de Force geeft alvast een inkijkje.

Daarin komt onder meer Paul de Rook, wethouder in Groningen én ploegleider van de Ruimtelijke ploeg van de Tour de Force aan het woord: ‘Het stellen van een verkeersvraag levert bijna altijd een verkeersantwoord op’, zegt hij. ‘Maar het gaat uiteindelijk over het functioneren van de stad. Dat vraagt een integrale aanpak. We hebben binnen de Ruimtelijke ploeg geconstateerd dat de integrale aanpak, of misschien beter gezegd het gebrek daaraan, toch wel één van de hoofdonderwerpen is.’

De Financieringsploeg verkent onder meer de mogelijkheden om tot een andere financieringsopzet te komen voor fietsprojecten. Vragen die spelen zijn onder meer: Moet je wellicht de fietser meer laten betalen? Zijn er andere partijen die bereid zijn te investeren? Of biedt crowdfunding van projecten wellicht mogelijkheden?

De Ketenploeg onderzoekt hoe je de winst die te behalen is met fiets als voor- en natransport in de keten kan optimaliseren. Ze wil dat onder meer doen door de verschillende opties te onderzoeken in de praktijk (regio’s met plannen kunnen zich aanmelden!).

En de verkenning van de Technologieploeg leert onder andere dat het in de toekomst vooral gaat om de vraag hoe je alle nieuwe technische mogelijkheden kosteneffectief en efficiënt inzet. ‘Want de uitdaging ligt niet in de eerste plaats in de technologie, maar vooral in de organisatie.’

Dit en meer is te lezen in de nieuwsbrief van de Tour de Force die hier is in te zien. Op deze pagina kunt u zich aanmelden om de volgende nieuwsbrieven automatisch te ontvangen.

Tour de Force
2014
Hoe leiden we de verdere groei van het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. Op het Nationaal Fietscongres vond de aftrap plaats door de overhandiging van ‘De uitnodiging van Zwolle’ aan vertegenwoordigers van VNG en IPO.
Tour de Force
2015
RAI, Fietsersbond, Zwolle, Groningen, Fipavo, Gelderland, Accell, CROW-Fietsberaad en nog heel veel anderen. Ze waren allemaal aanwezig bij de eerste Fietstafel van de Tour de Force op 26 november in Den Haag. Een ongekend aantal organisaties - met als gemeenschappelijke noemer de fiets - kwam daar bijeen om de plannen voor de komende vijf jaar te ontvouwen.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: