Kenniscentrum voor fietsbeleid

Wat te doen met de speed-pedelec?

21-12-2016

Het is inmiddels genoegzaam bekend: per 1 januari 2017 is een speed-pedelec een bromfiets. Voor de berijder betekent dat een kentekenplaat en een helm. En (meestal) fietsen op de rijbaan in plaats van het fietspad. Maar wat staat de wegbeheerder te doen?

CROW, Rijkswaterstaat en het ministerie van IenM zijn nagegaan of lokale wegbeheerders specifieke maatregelen zouden moeten en kunnen nemen. Het korte antwoord is: vooralsnog niet. Het langere antwoord is te vinden in notitie over de gevolgen van de introductie van de speed-pedelec voor de wegbeheerder.

Daarin wordt uiteengezet dat een speed-pedelec net als een bromfiets niet meer op een ‘verplicht fietspad’ mag rijden (aangeduid met het blauwe bord G11 met een fiets). Waar wegbeheerders het ongewenst vinden dat bromfietsers op de rijbaan rijden, bestaat de mogelijkheid het bord G11 te vervangen door het blauwe verkeersbord G12a 'fiets/bromfietspad'.

Dat wordt meestal toegepast op wegen met een snelheidslimiet van 70 km/uur of hoger. Het betreft bijvoorbeeld stedelijke ringwegen en de meeste gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom is sowieso een plaats op het fiets/bromfietspad aanbevolen, met uitzondering van duurzaam veilig ingerichte 60-km/uur-gebieden waar de bromfietser op de rijbaan kan rijden.

In principe komt in dit alles geen verandering met de komst van de speed-pedelec, zo valt uit de notitie af te leiden, ook omdat de rijsnelheden van bromfietsers en speed-pedelecberijders elkaar niet veel ontlopen. Verder verwacht men niet dat de verschijning van de speed-pedelec tot schrikeffecten zal leiden vanwege de gelijkenis met de gewone fiets. Experts verwachten dat de speed-pedelec voldoende herkenbaar is door de gele kentekenplaat in combinatie met de verplichte helm.

Wellicht ligt het wat anders bij de snelle fietsroutes, waarbij het vaak gaat om solitaire fietspaden. Over het huidige gebruik van de snelle fietsroutes door bromfietsers lopen de meningen uiteen. Vaak worden ze geweerd vanwege stank- en geluidsoverlast, maar op andere routes (bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven) is de bromfiets juist een belangrijke doelgroep. Maar wegbeheerders die nu de brommers weren maar toch de speed-pedelec willen toestaan, hebben weinig mogelijkheden om dit te organiseren. Een uitzondering voor de speed-pedelec regelen op een (on)verplicht fietspad middels een (onder)bord is juridisch niet mogelijk.

In onderzoek is nog in hoeverre speed-pedelecs worden gedetecteerd bij verkeerslichten middels de lusdetectoren. Mogelijk moet de gevoeligheid anders worden ingesteld.

Notitie
Paul Schepers (Rijkswaterstaat WVL), Kate de Jager (ministerie van Infrastructuur en Milieu), Robert Hulshof (CROW)
2016
Als gevolg van nieuwe Europese regelgeving zal de speed-pedelec vanaf 1 januari 2017 niet meer als snorfiets, maar als bromfiets worden geregistreerd. Met deze notitie willen we wegbeheerders informeren over de speed-pedelec en de nieuwe Europese regelgeving.
Robert van der Sluiszen
21-12-2016 @ 20:30

Speed pedelecers worden straks verplicht om op drukke dubbelbaans stadswegen te gaan rijden. In de spits sta je in de file tussen de auto's / vrachtwagens uitlaatgassen in te ademen en buiten de spits is het levensgevaarlijk om daar te rijden met je fiets van 23 kg die - bij flinke tegenwind - niet harder kan dan 30 km/h. En op fietssnelwegen buiten bebouwde kom zijn ze ook niet meer welkom.
De verantwoordelijk ambtenaren van I&M en RWS hebben zich kennelijk niet gerealiseerd dat de gecombineerde fiets/ bromfietspaden in de 100.000+ steden in rap tempo worden afgeschaft of al zijn afgeschaft. Als ik ze daarmee confronteer leggen ze de schuld bij de gemeenten. Maar de gemeenten leggen de schuld weer bij het ministerie van I&M.  Bedroevend is het om te zien dat een ministerie - dat zegt het fietsen te willen promoten - een prachtig vervoermiddel voor het woon-werkverkeer (15-30 km) compleet aan het slopen is. Is nu al te zien aan de verkoopcijfers. In 2016 worden er minder verkocht dan in 2015. Nu al !!!

Oplossing: aparte voertuigcategorie voor speed pedelecs. Daarmee kan de wegbeheerder de vervuilende/ zware/ lawaaiige bromfiets weren van het fietspad en de speed pedelec - eventueel locatiegebonden - toe staan op het fietspad. Koppel daar wel een max. snelheid aan, bijv. 25 of 30 km/h. Wil je harder als speed pedelecer? Dan verplicht naar de rijbaan.

Jan Pielkenrood (Fietsersbond-Alkmaar)
22-12-2016 @ 10:38

Iets heel anders is het fietsen door de duinen. Fietsen (ook e-ondersteund) mag, maar snorfietsen en bromfietsen mogen er niet komen. De reden is uitstoot, overlast en zelfs brandgevaar. Dat laatste halen boswachters nu al onderuit door zelf wel op een snorscooter door de duinen te rijden. Maarw wat nu met een speedpedelec? Moet je die toelaten met uitgeschakelde motor net als een bromfiets (de sporadische exemplaren waarmee je nog kan fietsen). Hoe is dat te controleren/handhaven. En waarom de speedpedelec weren omdat het een brommer is en een wielrenner die op eigen kracht een stuk 40+ fietst wel toestaan? Misschien moeten daar eens borden komen met maximum snelheid van 30km/h. Nu is het vaak 60 (of 80?) omdat het buiten de bebouwde kom is. In NH zijn overigens de onverplichte fietspadborden al een paar jaar vervangen door verbodsborden voor al het verkeer (wit met rode rand) en daaronder dat fietsen toegestaan is.

In geval de speedpedelec te simpel in de duinen wordt toegestaan, dan liften daar al snel de e-snorscootertjes op mee en voor je het weet rijden er weer gewonde brommers in de duinen.

Hierbij hoort natruurlijk ook de vraag of een speedpedelec met een uitgeschakelde motor of een snelheid onder de 25km/h wel op alle fietspaden mogen. Ik kan me die wens van de speedpedeleckers voorstellen als er geen weg naast ligt en het korter is of als de weg te druk is.

 

Robert van der Sluiszen
22-12-2016 @ 19:50

Beste Jan,

Het fietspad en het onverplichte fietspad is in 2017 verboden terrein voor de speed pedelec. Dat houdt dus in dat je ook op de autorijbaan moet blijven rijden als de accu van de speed pedelec leeg is. Het is prima fietsen met uitgeschakelde motor, maar de snelheid komt dan niet boven de 15-20 km/h uit. Het enige alternatief is: afstappen en - met de speed pedelec aan de hand - gaan lopen op het voetpad. Of bij het ontbreken van het voetpad op het fietspad gaan lopen. Bizar maar waar.

Overigens: heel jammer dat de Fietsersbond een groot tegenstander is van de speed pedelec. De bizarre regels zijn mede tot stand gekomen door de Fietsersbond. Ik heb hier Wim Bot en Saskia Kluit meerdere keren over gesproken. Zij volgen slechts de wens van de meerderheid van hun leden, aldus Kluit en Bot.
 

Jan Pielkenrood (Fietsersbond-Alkmaar)
23-12-2016 @ 00:15

@Robert;

Met de landelijke Fietsersbond, die hier meer over gaat, heb ik weinig contact. Ik werk vooral in de regio omdat daar veel te bereiken is qua fietsveiligheid. De beweegredenen van hen over dit voertuig zal ik nog eens nalezen. Uiteindelijk gaat het er simpelweg om wat er in de wet staat en of dit te handhaven is. Ik heb net nog even de RVV nagekeken en daar staat bij artikel 5.3. dat je een snorfiets met uitgeschakelde motor op een onverplicht fietspad mag gebruiken. Met een spartamet kan dat, maar met de trapperloze snorscooters gaat dat niets worden. Ik weet dat een speedpedelec gewoon een fiets is waar prima mee te fietsen valt als je de accu uit zet. Dus dacht ik dat dan die regel van de uitgeschakelde motor op zou kunnen gaan. Maar idd die regel geldt niet voor bromfietsen, waar de speedpedelec bij ingedeeld wordt.

Wat dit betreft kan je ook naar de scootmobiel kijken, die een slakkenknop heeft om er maximaal 6km/h mee te kunnen op een voetpad en in winkels. Je zou een speedpedelec ook met een dergelijke knop uit kunnen voeren, waardoor je er met maximaal 25km/h tijdelijk op een fietspad mee kan. Maar dan kom je wel op het punt van handhaven. Dat handhaven van die scootmobiel gebeurt ook niet. In bijvoorbeeld winkelgebieden voor voetgangers rijden ze doodleuk tot 18km/h en zijn ze tot overlast van de voetgangers.

Zelf ben ik er al een tijdje een voorstander van om fietspaden binnen de bebouwde kom simpelweg een snelheidsbeperking te geven van 25 of 30km/h, omdat ze te smal en te druk zijn en inhalen onveilige situaties oplevert. In dat geval maakt het niet meer uit of je met een (race-)fiets, e-bike of speedpedelec dat maximum fietst.

Robert van der Sluiszen
23-12-2016 @ 12:48

@ Jan,

Ben het met je eens. Helaas denken veel leden van de Fietsersbond er anders over. Zij zien deze fiets als een bedreiging. Ik zie het als een kans om het autogebruik tot ca. 30 km significant te reduceren. Bedenk wel: ook een volledig elektrische auto kent veel nadelen (files, parkeerproblematiek in steden, geluidshinder bij hoge snelheid ivm rolgeluid, etc., )

Ik hou niet zo van recreatief fietsen, maar voor de dagelijkse woon-werkrit is speed pedelec ideaal. Ik wil alleen niet verplicht worden om in een autofile bibeko te staan of te moeten rijden op zeer drukke en gevaarlijke dubbelbaans stadswegen (bijv. Pr. bernardplein A'dam). Een speed pedelec is geen brommer, maar een elektrische fiets, waarbij de trapondersteuning stopt bij een hogere snelheid.

Richard ter Avest (Goudappel Coffeng)
23-12-2016 @ 14:47

Snelle electrische fietsen weren van fietssnelwegen is vreemd. Op de F35 in Twente willen we begin 2017 een standpunt innemen, in overleg met de wegbeheerders over hoe hier mee om te gaan. De bromfietsen mogen al niet op de F35, die rijden op rijbanen of (andere) fietspaden langs hoofdwegen buiten de kom. We proberen vast te stellen wat de omvang is van de snelle e-categorie en daarnaast op welke delen van de F35 sprake is van hinder en onveiligheid door bv snelheidsverschillen, en dat verwachten we vooral binnen de kommen. Buiten de kommen gaan we vooralsnog uit van verbieden voor bromfietsers en wel toestaan voor e-bikes en speed pedelecs op de F35. En hoe dient dat juridisch geregeld te worden?

Wordt vervolgd.

Etienne Bral (Fietsersbond)
24-12-2016 @ 09:40

@Richard Hoe wil je dit handhaven? Er rijden nu al snor- (niet elektrisch en met grote snelheid) en bromfietsen op smalle "onverplichte fietspaden. Er is in A'dam al een hele discussie om de snorfietsen van de fietspaden te weren en ik zie in steden snorfietsen agressief inhalen. Ook de speedpedelec-er rijdt veel harderr dan toegestaan in de bebouwde kom. Ik reed op mijn ligfiets achter een speed pedelec op een schoolroute en die reed + 40 km/u. Er wordt nauwelijks gehandhaafd op fietsroutes, dus je mag allerlei legale constructies bedenken, maar de veiligheid voor de slingerende ouderen op hun e-bikes en de jonge schoolkinderen gaan de dupe worden. Die maximale snelheid zal net als bij de snorfietsen softwaretechnisch makkelijk te omzeilen zijn (gebeurt nu al) en dan zijn de beren los: 1/2mv2.Het is in Denemarken anders daar mogen snor- en bromfiets geen duopassagier hebben, dus geen moeder met een klein kind achterop zonder helm die 34 km/u rijdt. Hoe ga je om met 200 kg op een speed pedelec (duopassagier) die 40 km/u rijdt en die frontaal botst op een fiets met 50 kg die 20 km/u rijdt zonder helm op op een tweerichtingenfietspad? Waar blijft al die kinetische energie?

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Roland Haffmans (-)
24-12-2016 @ 11:02

@Richard ter Avest,

    "Buiten de kommen gaan we uit van verbieden voor bromfietsers en wel toestaan voor en speed pedelecs op de F35" Tussen speed pedelecs en scooters ontbreekt een duidelijk snelheidsverschil, het belangrijkste punt van onveiligheid. Hoe wordt die grillige opstelling gemotiveerd, nog afgezien van het ontbreken van duidelijke verschillen tussen binnen en buiten de kom? Als er sprake is van "milieubeleid" -  pedelecs zijn minder belastend dan scooters - is zo'n verschil - binnen / buiten de kom - onbegrijpelijk. 

 

 

Robert van der Sluiszen
24-12-2016 @ 12:58

@ Etienne Bral,

U maakt het nu wel heel bont met uw argumenten. Een duo-passagier op de speed pedelec waardoor de totale massa uitkomt op 200 kg? Een speed pedelec is – net als de racefiets- niet geschikt om een passagier mee te nemen. De bagagedrager is slechts bedoeld op een fietstas op de plaatsen. Staat ook nadrukkelijk in de Handleiding van mijn speed pedelec.
En waar blijft al de kinetische energie van een speed pedelecer, die met zijn fiets van 23 kg, op een autorijbaan frontaal wordt aangereden door een volbeladen  truck met aanhanger van 30.000 kg? Dat is – inclusief gewicht speed pedelecer (77 kg) – een verschilfactor van 300 !

Als ik u goed begrijp is het fietspad – door gebruik van bejaarden en kleine kinderen – niet geschikt voor vervoermiddelen waar relatief eenvoudig snelheden tot (ruim) boven de 25 km/h mee kunnen worden gereden. Okee, maar geldt dit dan ook niet voor de racefiets, de ligfiets en de velomobiel (velomobiel = snelheid tot 50 km/h volgens website Fietsersbond)? Dus fietspadverbod voor de speed pedelec, okee, maar dan ook voor de racefiets, ligfiets en velomobiel. Niet te handhaven? Misschien niet eenvoudig voor de racefiets, maar zeker wel mogelijk voor de ligfiets en velomobiel.
 

Speed pedelecs horen – bibeko - in principe thuis op de autorijbaan. Geen twijfel over mogelijk. Maar een algemeen fietspadverbod is – net als voor andere snelle fietsen - een brug te ver. Denk aan noodgedwongen stilstaan in files op stadswegen, denk een Fietssnelwegen bubeko, denk aan drukke dubbelbaans stadswegen (google eens op bijv. Pr. Bernardplein A’dam).

Eigenlijk is de speed pedelec goed te vergelijken met de velomobiel, die zo populair is bij de meest fanatieke leden van de Fietsersbond.  Ideaal voor (woon-werk)afstanden 15 – 30km. Probleem met de velomobiel is dat je die niet kwijt kan in je schuurtje van 3 x 2m of in het fietsenhok bij je werkgever. En deze parkeren op een nabijgelegen parkeerplaats is niet zo verstandig. Dan is ie – zeker in de Randstad - zo weg. Een velomobiel is trouwens ook veel gevaarlijker op fietspad, in verband met geringe hoogte en slechte wenbaarheid.

Helaas heb ik de Fietsersbond nooit horen praten over een fietspadverbod voor de razendsnelle ligfietsen. Meten met twee maten noem ik dat. Heb ik Saskia Kluit en Wim Bot al diverse keren op aangesproken.

Etienne Bral (Fietsersbond)
24-12-2016 @ 17:43

@Robert Inderdaad, zoals voor motorfietsen en bromfietsen in stedelijk gebied die tussen de auto's en vrachtwagens laveren om vooraan bij het stoplicht te staan. Dit zal ook met de speed pedelecs gebeuren, zeker bij files. Maar blijft wie zijn het kwetsbaarst, dat blijven die ouderen en kinderen die we actief willen laten bewegen.

We zien het elke dag: fietsers met iemand achterop op een bagagedrager waar maar 25 kg op mag, mensen die hun fiets verstevigen zodat er zware lasten op kunnen. In Parijs is er een verbod voor duopassagiers op de fiets.

Ligfietsers en velomobielen kunnen heel snel, maar zijn zich terdege bewust van hun positie. Ze worden niet verwacht en velomobielen zijn enorm fragiel. Een kleine botsing heeft al snel een breuk tot gevolg met uitgebreide reparaties. Ze mijden de drukke fietspaden net als de zeer snelle ligfietsers. De tragere ligfietsers "blenden" met de gewone fietsers. Racefietsers hadden een slecht imago, maar diegene ik tegewoordig zie zijn goed georganiseerd (wegcaptains) en houden zich aan de ca 30 km/u, dit kunnen we niet van de snor- en bromfietsen zeggen.

Als tegengas besef ik mij terdege dat de speed pedelec een prima alternatief kan zijn voor de auto. Er zal over nagedacht moeten worden, maar vanuit een punt waar progressie mogelijk is. Terugdraaien blijkt zeer moeilijk.  .

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o

Chris Scurbecq (OCMW)
27-12-2016 @ 23:22

Deze mik-mak op verschillend vlakken en voor elke lidstaat geldend en waar uiteindelijk voor niemand een bevredigende oplossing uit de bus komt, is het gevolg van een foute visie: het niet willen erkennen van de tussenvorm 'elektrisch ondersteunde met spierkracht aangedreven rijwielen'. Of het nu op twee, drie, vier, ... wielen is en in deze of gene vorm, maakt niet veel uit - als het maar veilig is. Dit heeft met vooral twee redenen te maken:

  • Ze zijn dé concurrent voor de auto. Dus de autolobby heeft er sluw voor gezorgd - juridisch (EU verordening 168/2013) en met angstzaaierij alover de media - dat deze wéggeconcurreerd werden.
  • Beleidsmakers zien het helemaal niet zitten om de infrastructuur naar die tussenvormen te ontwikkelen. 

Mochten beiden overwonnen worden, dan rijden we binnen 10 jaar met miljoenen in die tussenvormen.

Dit zal men pas kun oplossen als men écht luistert naar de (behoeften) van de mensen en uitgaande van een moreel besef, i.e. als men - maatschappelijk bekeken - het dogma van een eenheidsstaat loslaat door te streven naar vrijheid in het geestesleven, naar gelijkheid in het politiek-rechtsleven, naar broederlijkheid (solidariteit, dus niet concurrentie) in het economisch leven. Niet als een leuze, maar een daadwerkelijk streven nààr. Maar tegenwoordig willen mensen enkel nog leren uit catastrofes - die zullen komen onder verschrikkelijke vormen, want het leven zélve stelt zijn eisen en deze kunnen we niet straffeloos blijven vertrappelen - zoals we nu de S-Pedelec hebben doodgetrapt; blijkbaar vinden de meesten dit ok, men discussieert enkel nog wat in de marge, niet meer over de grond van de zaak.

Jan Pielkenrood (Fietsersbond-Alkmaar)
28-12-2016 @ 10:59

'doodtrappen' gaat mij wat ver. Ik vind het prima dat we nadenken over de tussenvormen en hoe je die het beste een plaats op de weg of op het fietspad kan geven waarbij je bijvoorbeeld rekening blijft houden met grote groepen fietsende scholieren en fietstoerende ouderen. Het probleem zit er in dat er miscchien wel 100 tussenvormen zijn tussen een personenauto en een standaard fiets. Een groot aantal daarvan zijn totaal niet uit de verf gekomen en moet je daar dan de infrastructuur op aanpassen? Zo zijn er een hele reeks ligfietsen, open, gesloten met 2 of 3 wielen in diverse doorsnedes, met of zonder elektrische ondersteuning en zelfs met een zeiltje. Als ik hier in de omgeving Alkmaar kijk, dan zie ik van al deze soorten in totaal hooguit 1 stuks per 100 gewone fietsen. Ze bestaan al lang en het zet niet echt door. Verder is er nog veel spul dat op een segway lijkt. kleine wielen naast de benen of 1 grotere ertussen. Met de meer geziene skateboarden en elektrische autopetten nemen ook zij vaak het fietspad als ze sneller en verder willen. De echte doorzetter is de e-bike die hier zeker in/rond Alkmaar 12% van de rijdende fietsen uitmaakt. Daar rijden ouderen op, maar ook jonge schoolgaande (13 jaar is geen uitzondering) kinderen. Het gaat beter dan in het begin, maar nog steeds rijden er 70plussers met 25km/h op plekken waar dat niet verstandig is. Deels omdat de reactiesnelheid en het omkijken niet meer optimaal is. Maar ze wijken ook uit van de fietsstroken naar de drukke rijbaan om andere fietsers in te halen. Toch zitten de ongevallen meer in de eenzijdige hoek en heeft dat eerder te maken dat ze wat zwaarder zijn, een deel een hoog zaartepunt heeft en ze die dingen veel te groot kopen. Een andere leuke tussenvorm is de Twike, die heeft een autokenteken, rijdt 85 km/h met 2 fietsers naast elkaar en stamt al uit 1986. Ik ken er maar 1 van hier in de wijde omgeving. Speedpedelecs zie ik overigens ook vrijwel niet. Dwz niet 1 die rond de 40km/h gaat. Wel ooit 1 zo'n 5 jaar geleden in hartje Nürnberg getroffen op zo'n waardeloos fiets/wandelstoepje van net 1 meter breed. Ik fietste er 20km/h met vakantiebagage (sneller vind ik op zo'n plek onverantwoord). Werd er ingehaald door een speedpedelec met helm die minstens 40 km/h reed. Door het andere verkeersgeluid had ik hem totaal niet gehoord en schrok me rot. Punt is dat die zeker niet op zo'n stoepje thuishoort en dat hiij op de gewone weg had moeten fietsen of zijn snelheid aan had moeten passen. Tegenwoordig neemt de e-ondersteuning bij bakfiertsen ook flink toe. Daar zitten zware en grote bakfietsen bij. Om zoiets de ruimte te geven die er bij hoort is het nodig dat de fietspaden aan breedte verdubbelen. Prima, maar die ruimte is er vaak niet. En juist die bakfietsen worden in de krappe binnensteden gebruikt om de kinderen naar school te brengen. Ouders die hun kleine kinderen wel laten fietsen zijn daar zeer beducht voor. En idd een groot deel betreft marginale zaken omdat de aantallen zeer beperkt zijn. Maar alles bij elkaar moet het niet zo worden dat de gewone fietser niet meer op zijn of haar fietspad durft te rijden. 

Anton van Osta (Inter Contracting)
02-01-2017 @ 14:14

Interessant artikel en onderzoek, maar de invulling zal per wegbeheerder en situatie toch maatwerk blijven. Ik verbaas me wel over de conclusie van de experts dat een speedpedelec door het gele plaatje en de helm voldoende wordt herkend als bromfiets. Is hierbij ook gekeken naar:1) het uiterlijk van de speedpedelec, vorm etc? en 2) het gegeven dat de berijder van een speedpedelec moet fietsen (trappen) om vooruit te komen? Deze 2 kenmerken zijn voor andere weggebruikers veel herkenbaarder dan een klein geel plaatje en een helm. En dus zal eerder aan een fiets dan aan een bromfiets worden gedacht. Daarbij beseffende dat wielrenners en mountainbikers ook helmdragend zijn en nog steeds fietsers zijn, vind ik genoemde benadering niet terecht. Zolang voertuigen met een trapbeweging worden voortbewogen, zal het door iedereen als fietser worden herkend en niet als bromfiets.

Henk Bakker
02-01-2017 @ 14:40

Prima idee; onderscheid te maken tussen speedpedelec/el.scooters en benzinepedelec/scooter.

Marcel van den Elzen (Gemeente Helmond)
02-01-2017 @ 16:37

Hoeveel van de beleidmakers en de mensen die hierboven opmerkingen plaatsen hebben werkelijk ervaring met een speed-pedelec? Ik heb ondertussen iets meer dan een jaar en 15.000km ervaring. Voorheen reed ik 4 dagen in de week naar mijn werk, 63 km enkele reis. Nu reis ik drie dagen in de week met de speed-pedelec 46 km enkele reis. Het verschil in kilometers komt omdat de fietsroute veel directer is. De voordelen van een speed-pedelec komen alleen tot zijn recht buiten de bebouwde kom. Vele speed-pedelec berijders zullen de bebeouwde kom zo veel als mogelijk proberen te mijden. Bijna alle argumenten die ik lees gaan over het stedelijk gebied. Binnen de kom kan ik eigenlijk onmogelijk boven de 30 km/h uitkomen. Optrekken gaat door de massa, en omdat ik enigzins op mijn gemak het woon-werk verkeer wil doen, niet zo heel snel. De werkelijke snelheden liggen dan ook echt lager dan de snelheden waarop het beleid gebaseerd is en waarover de discussie gaat. Een en ander is ook onderzocht door Grontmij. Buiten de kom gebruik ik met name plattelandswegen (60 km/h) ideaal voor de speed-pedelec, afwisselend en geschikt voor snelheden rond de 35~38 km/h. Al die tijd zit er een stuk in mijn route met een onverplicht fietspad wat een zo slechte kwaliteit heeft dat ik daar geen gebruik van maak, het risico op eenzijdige ongevallen is veel te groot. Ik word hier echter meedere keren dagelijks belaagd door automobilisten die toeteren en vervolgens gebaren maken dat ik me uit de voeten moet maken en naar het onverplichte fietspad moet. Sommigen zetten dit kracht bij door me af te snijden. Ik verwacht niet dat dit vanaf gisteren heel anders zal zijn, ook niet als ik straks een geel plaatje heb. Aan de andere kant sta ik er elke dag weer van te kijken hoe vriendelijk vele automobilisten zijn, je krijgt voorrang op plekken waar ik dat niet heb en rijden met ruime bogen om me heen. Vooral als het regent of koud is krijg je veel support van automobilisten. De helmen die tot nu toe voldoen aan de speed-pedelec normen zijn absoluut niet bruikbaar als de temperatuur weer boven de 10 graden komt, veel te warm. Ik heb nu een heeel dure racefiets helm met maximale ventilatie, daar is in de zomer goed mee te rijden. Zonder helm is comfortabeler maar het comfort verlies weegt niet op tegen het risico. Handschoentjes ter bescherming bij een eventuele valpartij behoren ook tot de standaarduitrusting evenals een reflectievestje bij duisternis en bij temperaturen onder 15 graden altijd. Voor mezelf ben ik er wel uit hoe ik me de komende periode ga gedragen. Geen geel plaatje voeren, ook niet op de rijbaan rijden. Voor anderen is het toch niet zichtbaar dat het een speed-pedelec betreft. Ik ben nog wel van plan om als er meer speed-pedelec helmen beschikbaar komen er een aan te schaffen voor de volgende winterperiode. Ik hoop en verwacht dat de beleidsmakers, wetgever en wegbeheerders de komende periode tot nader inzicht komen wat beter aansluit bij de praktijk en waarbij er niet meer zozeer gekeken wordt naar de voertuigcategorie maar het gebruik ervan. Bijvoorbeeld maximaal 25 of 30 km/h op een fietspad (indien gewenst zonder helm) of sneller maar dan tussen het overige verkeer binnen de bebouwde kom en met een zwaardere helm.

Theo van Soest (NVHPV)
02-01-2017 @ 17:52

Ik rijd al 35 jaar op allerlei ligfietsen, inclusief een velomobiel. Af en toe kom ik op de buitenwegen een s-pedelec tegen die ik in een velomobiel net kan inhalen, zolang ik geen kruispunt tegenkom. Want dan kunnen ze veel sneller optrekken. In de buitengebieden rijd ik met een velomobiel op het fietspad (als dat er is) en is dit nauwelijks een probleem voor mij of de persoon die ik inhaal. Overigens probeer ik in mijn routekeuze al zoveel mogelijk conflicten te vremijden.
In de stad, op een open ligfiets, word ik ook af en toe ingehaald door een s-pedelec. Ze rijden dan geen 40+ en passen net als ik en net als "standaard" e-bikes hun snelheid aan aan de omgeving. Ook voor een s-pedelec geldt dat het (relatief minder) moeite kost om te versnellen. Zij willen lange afstanden halen en moeten dus zuinig zijn op hun accu. De s-pedelec gedraagt zich daarom als een fietser en niet als een bromfietser. Mijns inziens is het dan ook onbegrijpelijk om ze te verbieden op het fietspad. En als fietser wil je al helemaal tussen de uitlaatgassen rijden.

Pas als het fietspad te smal en te bochtig wordt voor een velomobiel ga ik naar de rijbaan en probeer dan met 45+ mee te rijden met het autoverkeer. Het levert mij een rood hoofd en een hoop aggressieve reacties van auomobilisten op.

Veel belangrijker dan de regeltjes zijn wegbeheerders die niet ophouden met nadenken bij hun gebiedsgrenzen maar in gezamenlijkheid zorgen voor goede langeafstandsfietsroutes. Qua continuïteit, directheid en comfort is er nog heel veel te doen. Laten we beginnen met F12 van Den Haag naar Arnhem.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: