Kenniscentrum voor fietsbeleid

Zoektocht naar succesvol fietsgedrag

28-03-2016

Gedragsbeïnvloeding en fietsen zijn ‘hot’. Maar wat hebben gemeenten al gedaan op deze gebieden, en in hoeverre is dit gestructureerd gebeurd? Voor het antwoord hierop is stagiair Thomas Coolen op zoek naar goede voorbeelden.

In opdracht van CROW en adviesbureau XTNT, onderzoekt Thomas de succesfactoren van voltooide fietsprojecten die gedragsanalyse als basis gebruikten voor de in te voeren maatregelen. Hiervoor is hij op zoek naar goede voorbeelden van projecten die aan enkele criteria voldoen; zo is er een specifieke doelgroep bepaald, en is er gekeken naar zowel huidig als gewenst gedrag.

Gedrag en de beïnvloeding ervan wordt aangeprezen als dé nieuwe manier om mobiliteit met relatief weinig uitgaven te verbeteren. Maar hoe vaak gebruiken verantwoordelijken bij onze gemeenten de (analyse)technieken uit psychologie? Naast het zoeken naar goede voorbeelden, wordt ook de kennisbehoefte geïnventariseerd, om zo toekomstige kennisontwikkeling en –verspreiding te optimaliseren.

Kent u een of meerdere goede voorbeelden? Of wilt u meer informatie over het onderzoek. Mail dan naar t.coolen@xtnt.nl.

Jacques Magnée
18-04-2016 @ 14:48

Het valt me op dat vele medewerkers van gemeenten de verkeersregels onvoldoende kennen. Hun gekozen maatregelen hebben soms consequenties voor het verkeer zonder dat ze zich realiseren wat die betekenen.

Voorbeeld: het aanleggen van een fietsstrook binnen de bebiko houdt tevens een stopverbod in in die straat aan die zijde van de weg waar de strook ligt. De vuilniswagen mag dan niet meer stoppen! De bewoners mogen hun caravan niet meer aankoppelen voor de deur, geen verhuiswagen mag er meer stoppen! Bovendien is een fietstrook in de bebiko een schijnveiligheid. Een suggestiestrook is ruim voldoende om het gedrag van de automobilist te beinvloeden.

Ton ten Brinke (Fietsersbond)
18-04-2016 @ 15:33

Er blijkt veel onkunde bij de verschillende wegbeheerders. Vooral beheerders die verkeer niet als kernactiviteit hebben, zoals Groenbeheerders (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Flevolandschap) en Waterschappen. Ook projectontwikkelaars en woningbouwcoporaties die (openbare) wegen ontwikkelen of in beheer hebben schieten vaak te kort. Vooral het kennelijk onvermogen tot communicatie met b.v. verkeers(des)kundigen van 'hun' gemeente of provincie. Maar ook ambtenaren van gemeente en provincie overleggen weinig of houden weinig rekening met hamdhavers en ervarings- en gebruikersdeskundigen van b.v. de Fietsersbond.     

Jan Pieter Janse (GolfslagAdvies& Projecten Historisch Water)
18-04-2016 @ 15:48

reactie 1804 2016.

Belangrijke rol voor fietsersbond in advies, maar Fietsersbond te Groningen moet nog leren zich te verstaan met buurten en wijken, het doodgewone fietsverkleer van alle dag en niet alleen naar de gemeente  met haar ambities luisteren en adviseren. Fietsersbond maak enkele kapitale fouten cq opereert met enkele misvattingen.

Als ambtenaren iets niet doen of kunnen, kan de 40 jarige afdeling dat aanvullen, maar dan betere plannen leveren ipov vanwege fietsen bomen te slopen en geen overleg voeren met buurten en wijk in verband met het verwdwijnen vanwege aanleg zuidelijke ring van belangrijke fietsverbindingen en noodzakelijke tunneltjes. Fietsersbond heeft nita bene geweigerd op te treden ten gunste van deze routes in zaken naar de Raad van State.Juist bij uitstek zou de bond met haar langjarige ervaring en kennis inn al die procedures behulpzaam kunnen en moeten zijn. Ze zijn afwezig want men heeft graag brede doorgaande snelfietsroutes, zelfs als die ten koste van het kappen van veel bomen gaat.

bomenridders groningen  www.bomenriddersgroningen.nl 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: