Kenniscentrum voor fietsbeleid

ANWB gaat CycleRap uitrollen

10-03-2017

Komend half jaar worden ruim 1100 kilometer fietspaden en wegen voorzien van een CycleRap-score. Op basis van beeldmateriaal worden de verkeersveiligheidsaspecten beoordeeld.

plaatje

Bij de CycleRap-methoden worden relevante wegkenmerken gescoord als ‘veilig’ of ‘onveilig’. Het gaat dan bijvoorbeeld om de algemene kwaliteit van de fietsinfrastructuur (breedte, verharding, bermkwaliteit) en de aanwezigheid van obstakels als paaltjes en middeneilanden. Verder kijkt men naar de kenmerken van kruispunten en rotondes, de markering maar ook bijvoorbeeld de aanwezigheid van tramrails.

De beoordeling van de kenmerken is gebaseerd op kennis over toedracht van ongevallen, onveilige situaties en informatie uit richtlijnen zoals bijvoorbeeld de gewenste breedte van fietsvoorzieningen.

Alle scores worden bij elkaar geteld, en omgezet in een eindscore in de vorm van 1 tot 5 sterren. Een soortgelijke aanpak wordt al langer gehanteerd voor het autoverkeer onder de naam EuroRAP.

De provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Flevoland en het Waterschap Rivierenland gaan als één van de eersten aan de slag met CycleRAP. De gemeente Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam - Den Haag zijn al eerder gestart met pilots.

Nieuws
2015
Tweederde van de gemeenten werkt aan de ‘Lokale aanpak veilig fietsen’. De SWOV beveelt aan om de effecten van die aanpak concreet te monitoren en de veiligheid van infrastructuur in kaart te brengen.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: