Kenniscentrum voor fietsbeleid

Deens onderzoek: Opwaarderen fietsroutes leidt nauwelijks tot extra fietsers

04-10-2017

Het opwaarderen van twee fietsroutes in Kopenhagen heeft er maar beperkt toe geleid dat meer mensen zijn gaan fietsen. Degenen die al fietsten zijn wel tevredener.

plaatje

Het onderzoek van de universiteit van Kopenhagen en de Danish Road Directorat richtte zich op twee fietsroutes stadinwaarts.

De Vestvolden route is een “groene route” die zo’n 15 tot 20 km van het centrum begint, zowel bedoeld voor toeristen als voor forenzen. De route kreeg onder andere een nieuwe wegdek en betere verlichting.

De Albertslund route is ongeveer 18 km lang en maakt onderdeel uit van het Cycle Super Highway netwerk van Kopenhagen. De nadruk ligt op forenzen en de verbeteringen richtten zich naast wegdek en verlichting ook op de connectiviteit en de bewegwijzering.

Na twee jaar
De effecten van de verbeteringen zijn gemeten door data afkomstig van telpunten gedurende 35 maanden te verzamelen en te analyseren. Verder zijn voor, en één en twee jaar na de wijzigingen enquêtes gehouden. De resultaten zijn gevalideerd aan de hand van controletrajecten waar niets veranderde.

De investeringen in de twee routes leidde twee jaar naar dato tot een significante toename van het aantal fietsers. Op de Albertslund Route steeg het aantal fietsers in de spits van 126 tot 203 per uur. Op de andere route – Vestvolden - kwamen 32 fietsers voorbij per uur, dat aantal was voor de ingrepen 24.

Weinig nieuwe fietsers
De extra fietsers kwamen hoofdzakelijk van andere routes. Het aandeel fietsers dat voor de verbeteringen een ander vervoermiddel gebruikte, bedroeg na twee jaar niet meer dan 4 tot 5 %.  Fietsers gaven wel aan dat ze tevredener waren met de nieuwe voorzieningen.

De onderzoekers concluderen dat de bijdrage aan veel genoemde doelstellingen als milieuwinst, minder congestie en betere gezondheid bescheiden is. Aan de andere kant leidt een hogere tevredenheid er mogelijk toe dat fietsers blijven fietsen en mogelijk zelf meer gaan fietsen. En tevreden fietsers vormen een goed visitekaartje, hetgeen wellicht meer mensen tot fietsen aanzet.

Brochure
City of Copenhagen , City of Copenhagen
2012
Samenvatting van de lange termijn visie van Kopenhagen ten aanzien van het fietsbeleid.
Factsheet
2013
De fiets scoort in Kopenhagen als maar beter, blijkt uit de tweejaarlijkse Fietsmonitor. Inmiddels wordt 26 procent van alle trips in de Deense hoofdstad per fiets afgelegd. En 36 procent van de ritten naar werk of school gaat op de fiets.
Roland Haffmans (-)
04-10-2017 @ 18:56

Bij vergelijkbare verbetering van het openbaar vervoer worden vergelijkbare resultaten gehaald met weinig verandering in voertuig keuze. Het verschil is dat de verbeter kosten bij het openbaar vervoer veel hoger zijn. Daarmee vergeleken renderen fietsvoorzieningen dus veel meer.

Een volgend onderzoek mag eens kijken naar het resultaat van een verbetering met een merkbare reistijdwinst op het fietstraject.

M. Fredericks
15-10-2017 @ 17:44

na twee jaar niet meer dan 4 tot 5 %

Zo slecht is dat volgens mij niet, met 4 tot 5% minder autoverkeer zouden heel wat files opgelost zijn begrijp ik.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: