Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsers waarderen meeste stationsstallingen positief

01-11-2017

Bijna 8 van de 10 fietsers vinden de kwaliteit van stationsstallingen goed of redelijk. Over de voorzieningen bij bus, trein en metro is men wat minder te spreken. Daarvan vinden 6 van de 10 fietsers de kwaliteit goed of redelijk.

plaatje

Zo’n 45 procent van de reiziger gaat met de fiets naar het station en de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de stallingsvoorzieningen. En dat weet de fietser te waarderen, zo blijkt uit een onderzoek van de Fietsersbond.

Die vroeg aan 2500 fietsers – waarvan het merendeel regelmatig met de trein reisde – wat ze vinden van de stallingsvoorzieningen bij het openbaar vervoer. Daarvan noemt 42 procent de stationsstallingen goed en 35 procent redelijk. 17 procent vindt de kwaliteit matig, 6 procent velt het oordeel slecht.

Het oordeel wisselt sterk per station. Uitschieters aan de positieve kant zijn Alkmaar, Arnhem, Haarlem, Hengelo en Houten met een 100% positieve score. Zij worden gevolgd door Breda, Amsterdam Zuid, Zoetermeer Centrum en Gouda met een score van 90 procent of meer positief. Het slechtst worden Amsterdam Sloterdijk, Rotterdam Alexander en Rijssen beoordeeld.

Ontbreken bewaakte stalling
Als reden om niet met de fiets te gaan (afgezien van praktische redenen als een korte loopafstand en dergelijke) noemt 13 procent dat er te weinig plekken zijn of dat de rekken niet bruikbaar zijn (7 procent). Het ontbreken van een bewaakte stalling weerhoudt 16 procent om met de fiets te gaan.

Van de respondenten die vaak of af en toe bus, tram of metro gebruiken gaat 16 procent daar met de fiets heen. Meestal (86 procent) omdat de halte op loopafstand is, maar 23 procent noemt ontbreken van (voldoende) fietsparkeervoorzieningen of gebrek aan kwaliteit daarvan. 4 van de 10 fietsers vinden de kwaliteit matig tot slecht.

Overigens geven de fietsers aan dat er in 53 procent van de gevallen geen fietsparkeervoorzieningen bij de halte zijn.

Rapport
CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2016
Signalen over problemen met afwijkende fietsen in stationsstallingen waren voor NS en ProRail aanleiding om samen met CROW-Fietsberaad een onderzoek te starten naar de zogenaamde ‘buitenmodelfietsen’. Het is de eerste stap in de ontwikkeling van nieuwe beheerstrategieën. Deze publicatie bestaat globaal uit twee delen. In het eerste deel analyseren we de feiten en cijfers. In het tweede deel worden oplossingsrichtingen geschetst.
Nieuws
2016
Het ministerie van IenM, NS, ProRail, VNG, IPO, Vervoerregio’s, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover hebben een bestuursovereenkomst ondertekend die ertoe moet leiden dat de fietsparkeerproblemen bij stations gezamenlijk worden aangepakt.
Rapport
Fietsersbond , Fietsersbond
2017
De Fietsersbond onderzocht op basis van een enquête wat fietsers vinden van de mogelijkheden om de fiets te parkeren bij stations en bij andere ov-haltes. 

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: