Kenniscentrum voor fietsbeleid

Vlaanderen kiest voor okerkleurige fietssugestiestroken

12-05-2017

Er is een nieuwe versie van het Vlaamse Vademecum Fietsvoorzieningen dat onder meer wordt gebruikt door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer bij investeringen in nieuwe fietsinfrastructuur.

De nieuwe versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen maakt een duidelijke keuze voor asfalt voor fietspaden. Dit moet bij elke nieuwe investering de eerste keuze zijn. Alleen in bijzondere omstandigheden kan afgeweken worden van asfalt. Zo vragen kwetsbare (natuur)gebieden om halfverhardingen (zoals steenslag of dolomiet), zijn waterdoorlatende betonstraatstenen aangewezen waar waterbuffering noodzakelijk is en kunnen betonverhardingen nog nuttig zijn waar een groot aantal inritten voor zwaar verkeer het fietspad kruisen.   
De bijgewerkte versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen speelt ook in op het groeiende aantal fietssuggestiestroken in Vlaanderen. Het Vademecum Fietsvoorzieningen schrijft voor dat fietssuggestiestroken een duidelijke kleur moeten krijgen: oker. Fietssuggestiestroken met een grijze of rode ondergrond kunnen verwarring veroorzaken en de indruk wekken dat het om een echt fietspad gaat, aldus het Vademecum dat ook zegt dat de stroken breder moeten.   

Het Vademecum Fietsvoorzieningen stapt in navolging van ons land ook af van de bekende paaltjes (of andere obstakels), die nu vaak geplaatst worden in het midden van een fietspad om gemotoriseerd verkeer te weren. Het raadt af om deze paaltjes nog te plaatsen, zeker niet wanneer ze alleen bedoeld zijn om een naderend kruispunt te signaleren.   

Het volledige Vademecum Fietsvoorzieningen kan geraadpleegd worden op de site van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: